Yi (sinnet) og Quan (neven eller kampsporten)


Dr. Paul Lam
Qi (livsenergien) er drivkraften til den indre kraften (Jin). Sinnet (yi) styrer Qi, og Qi driver Jin, i praksis er Yi, Jin og Qi uadskillelige. I det antikke Kina var det bevisste sinnet og det underbevisste sinn ikke godt definert. Faktisk er det underbevisste sinn ikke et akseptert konsept, selv om det ofte uttrykkes som ånden (shen). Yi i denne sammenheng kan brukes til å dekke både bevisst og underbevisst sinn.
Yi (sinnet) og Quan (neven eller kampsporten)