Hva er internt og hvordan fungerer det på det?


Dr. Paul Lam
Det er forskjellige måter å se på intern og ekstern. I virkeligheten er disse komponentene uatskillelige. Det bidrar til å fokusere på ett aspekt i lengre tid for å forbedre dette aspektet. Det er derfor noe vi trenger å definere og skille dem fra, etter å ha forbedret alle aspekter kan vi da sette sammen bitene for å nå et høyere nivå.