Undervisning Tai Chi Chuan til barn


Av Richard Livingston, MD
Barna elsker å lære så lenge læringen er morsom, lærerne skal lære hvordan barna lærer seg best. Dr livingston, en barn psykiastrist skissere noen av metodene for å gjøre dette effektivt.

Fulltittel: Undervisning Tai Chi Chuan til barn: Utviklings- og adferdsstiftelser
Av Richard Livingston, MD, Child and Adolescent Psychiatrist, Little Rock, Arkansas, USA