Tai Chi for helseinstituttets styremøte 2018-08-06T06:44:40+00:00
Laster inn ...

Tai Chi for helseinstituttets styremøte

SPESIALFORSAMLING holdt 12.00 GMT på 20th September 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Philo Kaarma Carolyn Hotchkiss (Vice Styre) Jocelyn Simpson Dr Paul Lam (Direktør)

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet; Unnskyldninger ble mottatt fra Mark Hoyle, Margaret Brade og Rani Hughes.

 1. AGENDA

Det ble notert at dette var et enkelt dagsordensmøte kalt av formann og næstformann for å vurdere resultatene av undersøkelsene og oppdateringen om handlingene fra det spesielle elementet som ble drøftet på møtet i 13th September 2015, og å oppdatere styret på enkelte medlemmer utmeldinger.

 1. SPESIELLE ITEM UPDATE

De tre handlingene ble enige om på 13th September møte er vist kursiv nedenfor: (en) Stolen og kasserer var opptatt av å utforske tidslinjen for hendelser og detaljene i kommunikasjonen for å fullt ut forstå eventuelle feil og bringe tilbake resultatet av undersøkelsen og eventuelle anbefalinger for forbedringer til neste møte. Stolen og kasserer bekreftet at de hadde undersøkt situasjonen og rapporterte at de var fornøyd, at det ikke hadde vært noen misbruk av midler og ingen intensjon om å misbruke midler. Det hadde vært noe misforståelse og misforståelse. Det ble avtalt å unngå slik feilkommunikasjon i fremtiden at alle økonomiske forhold ville bli sjekket gjennom kasserer som ville sikre avklaring med dokumentasjon (sitater, fakturaer etc.) før sirkulasjon. Følgende forslag ble fremsatt, og enstemmig ble enige om at: Styret har undersøkt problemene og anklagene, og er fornøyd med at det ikke har vært urettmessig bruk av midler. Styret er også tilfreds med at de formelle prosessene er sunne og ble forsikret av at instituttet er fullt revidert årlig som en ideell organisasjon. Styret ønsket å legge til at det ikke var noe bevis for at noen ansatte hadde feilaktig oppførsel. (B)Som en del av det ovennevnte vil viceformannen forfølge en samtale med opphavsmannen til e-postene angående anklagene. Det ble rapportert at en rekke bekymringer hadde blitt uttrykt fra medlemmene om å bli kopiert til e-postutvekslingene. Samtalen hadde skjedd og handlinger ble avtalt. (C)Å etablere noen klare kommunikasjonsprotokoller for fremtiden. M Brade å utvikle. Disse var fortsatt under utvikling.

 1. Styremedlemskap

Det ble notert at et brev om oppsigelse fra styrets medlemmer var mottatt fra Marty Kidder, og styret hadde akseptert dette. Det ble også notert at et brev om oppsigelse fra styrets medlemmer hadde blitt mottatt av Shelia Rae, og styret hadde akseptert dette. Takk ble registrert til både Marty og Shelia for arbeid gjort gjennom årene for TCHI.

 1. NESTE TRINN

Det ble avtalt at det ville være en kommunikasjon med MT og ST medlemmer. Dette ville sikre at alle som hadde blitt kopiert på en eller annen måte mottok styrets respons. Vice leder til handling. Det ble også enstemmig enige om å oppmuntre medlemmer til å føle at de alltid kunne bringe bekymringer til styret slik at de kan løses på en passende og rettidig måte 5 DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste planlagte møtet ble avtalt som 4th October 2015 via VOIP Conference Call via GoToMeeting. Møtet stengt på GMT 12.40 Minutes Margaret Brade via opptak

MEETING holdt 12.00 GMT på 13th September 2015 via Go to Meeting DENNERaymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Carolyn Hotchkiss (Vice leder) Jocelyn Simpson Mark Hoyle (Kasserer) Rani Hughes Margaret Brade (Sekretær) Philo Kaarma Dr Paul Lam (Regissør) Marty Kidder (kun del)

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet; det var ingen unnskyldninger. Mark rådført Elissa hadde avtalt å delta på fremtidige møter - juli, oktober, jan og april.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE

Det ble notert at opptaket hadde mislyktes igjen. Protokollene fra møtet i 2nd August 2015 ble foreslått av Sheila Rae og utsendt av Raymond Tang Ching Lau og ble enige om enstemmig. Et problem ble reist om ikke-MT medlemmer av styret ikke var kjent med noen av problemene og diskusjonene som de fant sted innenfor MT sirkulasjoner. Det ble enige om at alle styremedlemmer skulle være med på MTs generelle sirkulasjonslister, Dr Lam til handling.

 1. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)

3.1 Spesialelement: Det ble avtalt å ta et spesielt element foran hoveddagsordenen. Dette betraktet en serie e-postmeldinger som var sirkulerende knyttet til endringer i nettsiden som svar på MT-forespørsler. Den foreslåtte endringen betraktet at workshops arrangører kunne kontakte registrerte deltakere, og dette ville kreve noe omkodning på nettstedet. Det ble notert for sammenheng at dette fulgte en tidligere ordning som ble fastsatt av Dr Lam at hvis nok MTs ville ha en endring til nettsiden som var adskilt fra prioriteringslisten som ble gjennomført, kunne den gjennomføres gjennom dem som betalte kostnadene ved forespurt endring. Det ble bekreftet av kasserer at fakturaen fra Zweb indikerte at den faktiske kostnaden for endringen var $ 238. Etter diskusjonen viste det seg at det hadde vært forvirring og feil i kommunikasjon. Det var sterke forsikringer fra kasserer om at dette var en ekte feil, og at det ikke hadde vært noen urettmessig bruk av midler. Han bekreftet også at alle mottatte penger hadde blitt tilbakebetalt i sin helhet. Det ble videre bemerket at de ansatte hadde vært dypt opprørt av de offentlige anklager om uærlighet i e-postene. Det ble videre enstemmig enige om at det var viktig å lære noen leksjoner fra denne situasjonen, og som sådan ville følgende tiltak bli tatt: a) Formannen og kasserer var opptatt av å utforske tidslinjen for hendelser og detaljene i kommunikasjonen til forstå fullt ut eventuelle feil og få tilbake resultatet av undersøkelsen og eventuelle anbefalinger for forbedringer til neste møte. (b) Som en del av det ovennevnte vil viceformannen fortsette å snakke med opphavsmannen til e-postene om anklagene. (c) Å etablere noen klare kommunikasjonsprotokoller for fremtiden. M Brade å utvikle. 3.2 Konferanse: WEBEx som alternativ konferansefasilitet - ingen oppdatering 3.3 Diskusjon TCA 2 & TCE 2: Det ble avtalt å be regissøren om å utvikle en mer detaljert læreplan mot dette å bli tidligere akkreditert. 3.4 Website Update: Ingen rapport på grunn av tid.

 1. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap (Mark Hoyle) Medlemskap frem til slutten av august 2015 ble bekreftet som: Premier: 237 - Senior Trenere: 87 - Master Trenere: 57 Det ble notert at informasjon om totalt antall på databasen fortsatt skal avklares. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle): Papirene hadde blitt sirkulert før møtet noterte de totale tilgjengelige midlene (i bankkonto og PayPal-konto): $ 9,476.48 4.3 Inntektsstrømmer: diskusjon for å inkludere MT diskusjoner og sertifikat utskrift forsinket til neste møte. 4.4 TCHI Etter lov: Ingen rapport fra vurderingen på dette møtet på grunn av tidsrammer. CH skal rapportere tilbake i god tid .. 4.5 styremedlemskap: Et forslag til nytt styremedlem ble nevnt. Det ble avtalt at CVen skulle sirkuleres for å gi tid til behandling.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER

5.1 Harmoniseringskomité: CH rapporterte det var noen problemer som ble vurdert og ville bli rapportert til styret når det var hensiktsmessig. 5.2-kampanjer og ressurser: Nei Rapporter 5.3 Forskning og utvikling: Nei Rapporter 5.4 Training & Education: ST og MT trening som skal resirkuleres til diskusjon på neste møte. 6 NOEN ANDRE VIRKSOMHETER 6.1 oktober agenda: Mulige retningslinjer for MTs for lading for workshops som svar på spørsmål. 7 DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som 4th oktober 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 13.40 minutter Margaret Brade

MØTE holdt 12.00 GMT på 5th Juli 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philo Kaarma Mark Hoyle (Kasserer) Marty Kidder Margaret Brade (Sekretær) Jocelyn Simpson Dr Paul Lam (Direktør)

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Rani Hughes Det ble notert at møtet planlagt for juni ikke hadde skjedd. Det ble foreslått at Elissa inviteres til å delta på disse møtene kvartalsvis - juli, oktober, jan og april. Stol for å følge opp.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Korrigert litt detalj fra opptaket og deretter protokollen fra møtet i 3rd Mai ble foreslått av Sheila Rae og utstøtt av Marty Kidder og ble enige enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
  1. Diskusjonspunkter TCA 2 & TCE 2: Spørsmål rundt disse er ikke sertifiseringsprogrammer og dermed hvem som kan lære dem; bekymringer rundt at de blir undervist trygt og innenfor oppdrag av MTs. Også bemerket at faktumet at det ikke er et sertifisert program, kan virke mot å få finansieringsstøtte. Etter diskusjon ble det avtalt å vurdere å gjøre det til et sertifikatprogram som er oppført på nettstedet på en lignende måte som Falls Prevention; Dr Lam for å vurdere videre og forslag som skal utvikles og konsulteres med MTs.
  2. Forholdet mellom TCHI og Dr. Paul Lam: Avtalt var det noe begrenset forvirring rundt dette, så avtalt å registrere noen uttalelser i protokollen for klarhet og fremtidig referanse.Dr. Paul Lams TCHI: TCHI er et non-profit institutt, hvis primære bekymring er å gi infrastrukturen for å muliggjøre opplæring av god kvalitet og sertifiserte tai chi-kandidater, MT. Etter oppgradering driver MTs sitt eget verksted, ansvarlig for tap av fortjeneste.For eksempel er det som et universitet som er opptatt av å trene gode kandidater i sitt felt; Når de er kvalifisert og uteksaminert, bruker de opplæringen til å utvikle sine egne karrierer som en MT gjør ved å utvikle og levere tai chi-workshops. Dr. Paul Lams TCP: ble laget for å produsere instruksjonsmateriale for TCH-programmer. Det er som en ressursprodusent / leverandør med tilknytning til, men uten direkte økonomisk forhold til TCHI.For eksempel vil en lærebokleverandør ha en forbindelse til universitetet for å sikre at de rette ressursene blir produsert og tilgjengelig for kursene som blir undervist. Det er et støttende forhold, men det er ikke direkte økonomisk forhold til et universitet. Dr. Paul Lams verksted: Dr Lam utfører MT-opplæringsverksteder på samme måte som MTs oppfører sine workshops; slik som med alle MTs dr lam tar det økonomiske ansvaret for tap eller fortjeneste. Det har ikke noe direkte eller økonomisk å gjøre med TCHI. Den årlige verkstedet er en av Dr Lams verksteder og ble laget for å utvikle alles tai chi (det var aldri begrenset til TCH-aktiviteter). For å sikre klarhet er alle materialer og produkter opphavsrett til Dr Lam, for eksempel har den årlige verkstedet navnet "Dr. Paul Lam Årlig Tai Chi Workshop". For å fortsette universitetsanalogen er det som en senior professor fra universitetet som driver en workshop for etterutdanning. Post Graduate: Alle workshops, av Dr Lam eller noen MT, blir bedt om å fremme TCHI som instituttet som gir strukturen og sertifiseringen som gjør det mulig. også for å støtte det økonomisk når det er mulig. Som en del av denne dr. Lam har og fortsetter å frivillig donere penger til å støtte instituttet, hvorav noen kommer fra hans verkstedsprodukt. For å fortsette analogien, bidrar et universitet ofte til å overleve og spesielt å utvikle seg gjennom støtte fra sine alumner, gjennom medlemskap, sertifiseringer og også donerte midler.

 1. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Medlemskap frem til slutten av juni 2015 ble bekreftet som: Premier: 240, Senior Trenere: 84, Master Trenere: 61 Informasjon om totalt antall på databasen som skal avklares 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Bankbalansen var for tiden $ 451.30 Det ble notert at $ 991 overføring var for Madame P stipend. $ 895 hjemme gym overføring, penger til Jim Starshak re American Physio registreringskostnader Website Development: Det ble notert at den avtalte forpliktelsen er $ 20,000 (Nov 14 Minutes). Kassøren betalte for tiden dette på $ 1,500 per måned, og Elissa overvåket; som på 30 / 6 / 2015 skylder vi fortsatt Paul $ 14,000, og med denne tidsplanen vil den siste betalingen være i april 2016. Det ble også bemerket at bakgrunnspapirene skulle deles sammen med å sikre at riktig fakturering er på plass for å muliggjøre en klar revisjonsspor. Inntekter og utgifter: Det ble diskutert viktigheten av å forstå institusjonens sanne kostnader og følgende punkter ble notert:

 • Betalingen for nettstedet ovenfor nevnt.
 • De månedlige utbetalinger på $ 2,048 til TCP for adminstøtte var avtalt tilbake i 2014. Det var blitt bemerket at disse var sannsynlig å være en undervurdering av sanne kostnader ved å kjøre instituttet, så jeg var enig i at det er viktig å ha informasjonen om denne figuren. Også for å sikre at det er nødvendig papirspor.

Det var enighet om at Mark ville gi beste estimater for reelle driftskostnader for TCHI til augustmøtet. Medlemskap: Dr Lam oppdatert at nettingeniøren vil kunne bekrefte gebyret som kreves for å oppdatere nettsiden med medlemssporing og betalingskompetanse i midten av juli. Han ville dele med styret detaljene i styremøtet i august. Marty bemerket betydningen av å forstå instruktørnumrene som det klart har nådd mange tusen enn det nåværende nummeret på databasen. Det ble enighet om at detaljene for medlemskapet for alle instruktører med medlemsavgiftene som en stabil inntektskilde for TCHI, vil bli nærmere diskutert i august-styremøtet etter at nettoppgraderingen av gjennomførbarheten ble bekreftet. Annen finansiering: Avtalt det var også viktig å se på finansiering utover medlemskapet - for å diskutere i juni-workshopen og fortsette på dagsordenen.

 1. TCHI Headed NotepaperDet ble notert at Headed Notepaper hadde blitt utarbeidet og avtalt for TCHI-bruk fra juli 15 og framover.
 2. Nettsted Update

På grunn av tiden ikke diskutert og oppdatert på neste møte.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen rapport.
  2. Kampanjer og ressurser: Ingen rapport
  3. Forskning og utvikling: Nei Rapporter
  4. Opplæring og utdanning: ST Opplæringsunderkomite - Marty rapporterte at underkomiteen hadde en fullført kursanbefaling klar til å bli sirkulert til styret før neste møte.

 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
  1.  Partnerskap Arbeider: Et forslag om å arbeide i partnerskap med et annet byrå i forhold til TCHI sertifikatprogrammer skulle kontrolleres i forhold til vedtektene. Carolyn og Marty sjekker.
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som 2nd August 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet ble stengt ved GMT 13.07 minutter Margaret Brade MØTE holdt 12.00 GMT på 3rd Mai 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Jocelyn Simpson Mark Hoyle (kasserer) Shelia Rae Margaret Brade (Sekretær) Marty Kidder

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Det ble notert at møtet planlagt for april ikke hadde skjedd på grunn av vanskeligheter med møtesoftware. Unnskyldninger nevnt fra Dr. Paul Lam (direktør), Carolyn Hotchkiss (Vice Chair), Rani Hughes og Philomena Kaarma Det ble enighet om at det ville være nyttig å ha Elissa på disse møtene. Raymond ville sjekke med Dr Lam hvis dette ville være mulig, kanskje regelmessig eller kvartalsvis.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Korrigert litt detalj fra opptaket og deretter protokollen fra møtet i 1st Mars ble foreslått av Sheila Rae og utstøtt av Marty Kidder og ble enige om enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Medlemskap frem til slutten av mars 2015 ble bekreftet som: 62 MTs - 76 STs - 370 Premier Members - 4,900 Certified Instructors Mark for å sjekke med Elissa om hvordan disse tallene teller - er alle inkludert i 4,900 eller er totalt pluss MT & ST så 5,400. Også for å sjekke problemer med dobbelt telling, så vi kunne få et nøyaktig nummer. Det ble avtalt at det var behov for å klargjøre de ovennevnte tallene, og også vurdere den skjulte listen over instruktører som ikke har oppdatert og vurdere tiltak for å svare på dette. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Bankbalansen var for tiden på $ 9,983.74. Website Development; Gjelden fra $ 20,000 til Dr Lam som instituttets bidrag til nettstedet ble betalt regelmessig nå og hadde redusert til ca. $ 15,000. Det ble lagt merke til at Elissa fulgte opp med dette og full detaljer ble brakt til neste møte. Inntekter og utgifter: Det ble diskutert å vurdere den identifiserte inntektsinntekten til instituttet: Medlemskap: Papir som ser på en årlig avgift fra alle medlemmer for en pakke som vil inkludere å være oppført på nettsiden pluss andre insentiver som produkt ble diskutert. Følgende punkter ble notert:

 • Tidsmessig jagebetalinger måtte reduseres. Det ble notert at alle var på automatiske betalinger, men for øyeblikket gjennom Paypal - som er et feilpunkt da det utløper, og da må folk bli jaget opp. Å se på alternativer var å betale gjennom en tredjepart / kort ble følt å være viktig å utvikle seg.
 • Trenger å vurdere hva som ellers ville fungere som insentiver;
 • Kan vurdere Dr Lams nyhetsbrev - for eksempel å få en forrett / utvalgt artikler av generell interesse gratis, og så er resten av flere spesialartikler av nyhetsbrevet begrenset til betalende medlemmer; igjen for Dr Lam å være til stede for å diskutere om muligheter / alternativer.
 • Ville være god å vurdere å forenkle utvalg av medlemmer som en del av dette.
 • Godt for å oppmuntre til rekertifisering gjennom å følge med på medlemmer og nåværende instruktører, kanskje med noen automatisk e-postrester og undersøkelse for å fremme, men også å forstå hvorfor folk ikke recertify. Det var enig Raymond å forfølge mekanikk og innhold med Dr Lam og oppdatere styret
 • Igjen bemerket betydningen av å forstå tallene som klart nådde mange tusen enn det nåværende nummeret på databasen.

ER ENIGE OM å spørre Dr Lam for å begynne å undersøke kostnadene for å gå videre med forslagene som en del av videre diskusjoner.

Annen finansiering: Avtalt det var også viktig å se på finansiering utover medlemskapet - for å diskutere i juni-workshopen og fortsette på dagsordenen.

 1. Nettsted Update

Noted Paul ble fremgang og ville oppdatere videre på neste møte. Det ble notert at det var et problem rundt instruktører som ikke ble oppført på nettstedet fordi oppføringen fungerer rundt å ha en e-post. Det må kunne listes etter en annen metode - navn / medlemsnummer / hvor e-post er delt etc. (Notert en falsk e-post kan brukes som et arbeid). Bemerket mange problemer som fortsatt skal adresseres til nettstedet, inkludert dobbeltoppføringer, brukervennlighet, søk osv. Men kostnader er ikke kjent i forhold til disse ulike problemene, slik at de gir tilbakemelding til Dr Lam, så han har all informasjonen til behandling .

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen rapport.
  2. Kampanjer og ressurser: Ingen rapport
  3. Forskning og utvikling: Raymond noterte en ny studie i Storbritannia for å studere tai chi og osteoporose. Raymond vil oppdatere hvis fremskritt.
  4. Opplæring og utdanning: ST Opplæringsunderkomite - Marty rapporterte at det er gjort gode fremskritt - fire grupper ser på de generelle områdene og forventer å ha et grovt utkast for junimøtet og før juniverkstedet.

 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
  1. ST Emeritus stilling: ikke diskutert som Dr Lam ikke tilstede. . Margaret noterte postmøte6.2 juni Workshop: Alle ønsket godt for juniverkstedet og forhåpentligvis bruker det for å få ytterligere tilbakemelding fra deltakerne.
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som Søndag 7th Juni 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet ble stengt på GMT 12.55 Minutter Margaret Brade via opptak. MØTE holdt 11.00 GMT på 1st Mars 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (leder) Rani Hughes Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Dr Paul Lam (direktør) Jocelyn Simpson Mark Hoyle (kasserer) Shelia Rae Marty Kidder.

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. . Noen mennesker hadde problemer med å få tilgang til Go To Meeting-programvaren, så unnskyldninger ble notert fra Margaret Brade

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 1st Februar ble foreslått av Jocelyn Simpson og utstilt av Philo Kaarma og ble enige enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

En rapport var fortsatt ikke tilgjengelig, da det hadde vært mange problemer knyttet til sen betaling, og mye tid ble brukt til å jage og sortere dette ut. Det ble forventet at bildet ville bli tydeligere i løpet av måneden, og en rapport ville bli brakt til aprilmøtet, inkludert vurdering av betalingsmetoder (Paypal etc.) og årsaker til manglende betaling. Et brev ble utarbeidet av Dr Lam for å gå til alle for å minne dem om at instituttet er avhengig av disse gebyrene og rask betaling vil være nyttig for å unngå at unødvendige kostnader pådras i å jage utbetalinger. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Bankbalansen var for tiden på $ 13,205, men etter fradrag for stipend og avtalt månedlige kostnader forlot det en arbeidskapital på $ 10,157. To problemer krevde oppmerksomhet: Website Development De anslåtte kostnadene for dette var $ 50,000, og dette var blitt betalt av Dr Lam, som var en økning fra forrige estimat på $ 30,000. Det ble enige om at instituttet ville fortsette å jobbe for å betale $ 20,000 mot kostnadene og i avdrag som tidligere avtalt (se november 2014 minutter). Det ville også se ut til å betale mer i fremtiden da inntektsordningen ble økt. Inntekter og utgifter: I fjor hadde det vært inntekt på $ 39,580 fra medlemskap og sertifikatavgifter og utgifter på $ 36,215. Imidlertid ble realistiske utgiftskostnader anslått til å være $ 56,000. Paul fortsatte å subsidiere for å unngå en økning i avgifter på dette punktet, men det var et behov for å planlegge å øke inntektene for fremtiden. Det ble notert at dette ville kreve ytterligere $ 20,000 i året, i tillegg til de engangsbeløpene som gjaldt på nettstedet. Det ble avtalt å diskutere videre på neste møte da detaljert informasjon var tilgjengelig, og noen scenarier kan vurderes om avgifter, sertifikatkostnader og andre mulige inntektsstrømmer. Det ble notert at sertifikatkostnader var en viktig del på $ 18,000 med medlemsavgift på $ 21,400. Bankunderskriver: Det ble notert at Gordanna hadde trukket sin stilling og styret ønsket å bekrefte at Ellissa Micallef erstatter Gordana som en offisiell signatar til bankkontiene fra denne dato. Foreslått av Mark Hoyle og utstilt av Philo Kaarma og avtalt enstemmig. Tai Chi Stipendium:En generøs stipendbeløp på $ 1,000 hadde blitt mottatt fra Madam Park. å bli gitt til et individ valgt av Dr Lam. Dette hadde blitt gjort og ville bli gitt i løpet av de neste ukene. Takk ble registrert til Madam Park. Det ble avtalt å forholde seg til enkeltstipendier ved opptak i protokollen.

 1.  Generalforsamling og styremedlemskap

Alle dokumenter var klare for innlevering. Styrets medlemskap ble fullført da Rani Hughes ble behørig valgt.

 1. Nettsted Update (Dr Paul Lam)

Dette ble nå blitt mer funksjonelt. Paul begynte diskusjoner med MTs rundt nødvendig funksjonalitet for fremtiden og hvordan det kan bli tilbudt.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Noen problemer opptatt av en MT via e-post var enestående og vil bli besvart. Carolyn bekreftet at det ikke var noe å rapportere.
  2. Kampanjer og ressurser:

legater - Marty bemerket at det var noen muligheter som kunne bidra til inntekter for fremtiden. For eksempel kan et anerkjent byrå være eneste representant for programmer i et område, og instituttet kan ha en rolle i å sikre retningslinjer for rettferdig administrasjon og distribusjon. Forslaget ble sirkulert for å bli vurdert videre på neste møte.

 1. Forskning og utvikling: Nei Rapporter
 2. Opplæring og utdanning: MT-underkomiteen -progressing godt og vil bli brakt til et fremtidig møte.ST Opplæringsunderkomite - Marty bemerket at medlemskapet var på plass med Pat Cusack som leder og dette var også bra. En ytterligere rapport vil bli brakt til aprilmøtet. Gå til Møtesoftware som skal deles.
 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET ST Emeritus posisjon - ikke diskutert på grunn av feil på internett.
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som Søndag 5th April 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet stengt på GMT 12.55 Minutes Margaret Brade via opptak. MØTE holdt 11.00 GMT på 1st Februar 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Marty Kidder Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Dr Paul Lam (Regissør) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Shelia Rae

 1. VELKOMMEN

Carolyn ønsket velkommen til møtet, og det ble enige om å fortsette uten den vanlige skjermdisplayet på agendaen og minuttene eller opptaket på grunn av noen problemer med Go To Meeting-teknologien. Unnskyldninger ble notert fra Rani Hughes og Mark Hoyle (kasserer)

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 4th Januar 2015 ble foreslått av Marty Kidder og utstasjonert av Philo Kaarma og avtalt enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Rapport for å være tilgjengelig for marsmøtet 4.2 Finance Report (Mark Hoyle)   Ingen rapport, men bemerket enighet fra januar om at Mark ville gi en full rapport i februar for å vurdere fremtidig planlegging og budsjetter, og at dette ville bli diskutert sammen med ideer om langsiktige planer om å øke inntektsgrunnlaget på marsmøtet.

 1. Generalforsamling og styre

AGM - Styremedlemmet rapporterte at generalforsamlingen hadde blitt avholdt etter behov i januarverkstedet, og Philo hadde tatt notater. Han ville sørge for at protokollen sammen med en finansiell rapport fra kasserermerket ble gjort tilgjengelig for kontorspersonalet å sende til de australske myndighetene for å sikre at kravene ble overholdt. Styremedlemskap - Carolyn Hotchkiss rapporterte at når det gjelder MT & ST-representantene i styret, hadde Jocelyn Simpson blitt gjenvalgt og at Rani Hughes-valget var i gang.

 1. Nettsted Update (Dr Paul Lam)

Bekreftet at dette gikk bra, og han fortsatte å snakke for å returnere all funksjonalitet og forbedre. Det ble notert at det meste av funksjonaliteten som kreves var for MTs, og dette var langt dyrere enn det som kunne dekkes gjennom medlemsavgiftene. [Notert postmøte de fleste endringer tar 5-10 timer minimum koster rundt USD $ 500-1000 og mange flere. Det ble enighet om at Marty ville fortsette å samle en liste over kommentarer og forespørsler om funksjonalitet fra MT, slik at dette kunne bli bedre forstått og kostet. Det kan da fattes beslutninger om hvordan man skal gjøre fremskritt.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEERStolen bekreftet at han fortsatte å kontakte lederne av underkomiteene for å få en rapport om medlemskap og møteaktivitet fra hver avtalt og ville oppdatere videre til marsmøtet.
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingenting å rapportere.
  2. Kampanjer og ressurser:

Aldringskonferanse i mars - bemerket i år vil det være en rekke MTs undervisning og gi salgsfremmende litteratur, men ingen presentasjon på grunn av kostnad. legater - Også oppmerksom på å bli gitt til å akseptere begavelser; Dr Lam ble enige om å henvise til kasserer for behandling.

 1. Forskning og utvikling: Nei Rapporter
 2. Opplæring og utdanning: CEU s - Utstedelse av refusjoner på grunn av at Jim Starshak blir behandlet av kasserer.Kompetansegrunnlag - Etter januarverkstedet ble det rapportert at en ramme ble vurdert for MTs og STs, og ville bli innlevert til styret senere. (Stol)ST Opplæringsunderkomite - Etter invitasjonen til folk til å delta frivillig, hadde det vært 19 gode kvalitetsresponser som ble ønsket velkommen som virkelig positive. En kjernegruppe på seks og lederne i gruppen ble valgt og det ble avtalt at Marty ville nærme seg de utvalgte for å danne underkomiteen. Det ble videre avtalt at for å utnytte entusiasmen og opplevelsen ville underkomiteen arbeide med alle de som hadde gitt navnene sine ved å bryte arbeidet opp i deler for å bli videreført av undergrupper. Marty vil bekrefte den endelige gruppering og fremgang ved marsmåling.

 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
  1. Nye Master Trenere: Styret registrerte gratulerer til følgende nye MT-er og ønsket velkommen til TCH-instituttet:

Amatullah Bahaziq; Tamara Bennett; Linda Ebeling; Cathi Knauf; Rohan Muthumula (Fortsatt i ferd med å fullføre sin opplæring); Lorraine Noval; Julie Oberhaus; Becky Rahe; Mike Soric; Hei Takarable (fortsatt i ferd med å fullføre sin opplæring). Dr Lam bemerket at det var en utmerket og veldig hyggelig opplæring og assistentene virkelig satte stor innsats og goodwill. Styret ønsket å ta opp takket være: Deltagende STs Denise Soric, Hazel Thompson og Simon Yuen; og Assistant MTs Fiona Black, Tang Ching Lau, Jennifer Chung, Janet Cromb, Rani Hughes, Marty Kidder, Maureen Miller og Nuala Perrin.

 1. Sydney Workshop:Takk ble registrert til Dr Pau Lam for det meget vellykkede verkstedet, og både læring og god moro likte.6.3 diskusjonspunkter: noen problemer hadde blitt reist av en MT via e-post og ville bli sirkulert av Raymond til styret for behandling og diskusjon i mars.
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 Søndag 1st mars 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet ble stengt ved GMT 13.05 minutter Margaret Brade MØTE holdt 11.00 GMT på 4th Januar 2015 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Carolyn Hotchkiss (næstformann) Philomena Kaarma Mark Hoyle (kasserer) Shelia Rae Dr Paul Lam (direktør) Rani Hughes Margaret Brade (sekretær) Jocelyn Simpson

 1. VELKOMMEN

Carolyn ønsket velkommen til møtet, og det ble enige om å fortsette uten den vanlige skjermdisplayet på agendaen og minuttene eller opptaket på grunn av noen problemer med Go To Meeting-teknologien. Unnskyldninger ble notert fra Raymond Tang Ching Lau (Chair) og Marty Kidder.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 7th Desember 2014 ble foreslått av Shelia og utsendt av Rani og ble enige om enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Mark bekreftet arbeidet med å klargjøre medlemskap og innsamling av årlige utbetalinger gikk bra. Det var forventet at medlemssituasjonen ved slutten av januar var klar og en rapport ville bli produsert så snart som mulig. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle)   Bankbalanser ved utgangen av desember: Generell kontosaldo var $ 1,533.74; Betal Pal konto saldo $ 5,463.16. Det ble notert at penger fortsatt skyldtes TCP for desember månedlig administrasjonsavgift ($ 2,048) og også til Jim Starshak for USA PT registrering ($ 600 +). I tillegg hadde utbetalinger til Dr. Paul Lam om instituttets bidrag til nettstedets kostnader ikke påbegynt ennå. Det ble enighet om at Mark ville gi en fullstendig rapport i februar for å vurdere fremtidig planlegging og budsjetter, og at dette ville bli diskutert sammen med ideer om langsiktige planer om å øke inntektsgrunnlaget på marsmøtet.

 1. Styrekomposisjoner (Carolyn Hotchkiss)

Etter vedtektene ble følgende bekreftet og avtalt. Det ble også bemerket at minst 3 styremedlemmer må være australske, da det er en NSW-registrert organisasjon.

Utnevnte medlemmer (en lærer og en student): Direktøren Dr Paul Lam bekreftet sitt ønske om å reappointe følgende styremedlemmer: Carolyn Hotchkiss (Instruktør) og Philomena Kaarma (Student) for 2 årsperioden. Dette ble enstemmig støttet.

 • Nominerte og styremedlemmer; Direktøren Dr Paul Lam re-nominert de to ekspertmedlemmene til styrets godkjennelse. Carolyn Hotchkiss foreslo, og Philomena Kaarma utstationerte at Mark Hoyle ble gjenvalgt for en fireårsperiode, og dette ble enstemmig enige. Pilot Kaarma foreslo, og Margaret Brade utstationerte det Marty Kidder blir gjenvalgt for en fireårsperiode, og dette ble enstemmig vedtatt.
 • MT & ST Representant: Nytt valg som kreves for to eller tre.MT-medlemmer skal velges av MT fra hver av de tre regionene: USA / Canada, for tiden Shelia Rae, Europa / Asia, Raymond Tang Ching Lau og Australia / NZ / Other for tiden Rani Hughes.

Det ble enighet om at man ville stå for gjenvalg på dette tidspunktet og at dette ville være Rani Hughes. Det ble videre avtalt at hvis et flertall av MTs fra Australia / NZ / Other Region var tilstede i januarverkstedet, kunne dette håndteres effektivt på den hendelsen.

ST to medlemmer valgt av ST og ble enige om at man ville stå for gjenvalg på dette tidspunktet, og dette ville være Jocelyn Simpson.

Det ble videre avtalt at Carolyn Hotchkiss som nestleder ville foreslå at både Rani og Jocelyn står uopposed på dette tidspunktet for å opprettholde styrets kontinuitet og effektivitet under denne utviklingsstadiet av instituttet.

 1. Nettsted Update (Dr Paul Lam)

Bekreftet at dette fungerte, og han snakket om endelig utvikling. PÅMINNELSE til alle styremedlemmer for å sende bilder til nettsiden 4.5 etter lov: En resolusjon ble enstemmig enige om at før kjøp eller kontrakt for å kjøpe noen vare som koster mer enn $ 10,000, skal direktøren og kasserer få tre sitater. Unntak fra dette skal bare betraktes for levering av tjenester eller utstyr hvor betydningen av standardisering eller den unike spesialiserte egnetheten til en leverandør gjør videre konkurranse upraktisk eller hvor det kan påvises å ha vært ekstremt haster som krever fremskyndet behandling.  

 1. INSTITERE UNNEKOMITEERDet ble notert at stolen arrangert å få en rapport om medlemskap og møteaktivitet fra hver underkomité som avtalt i desember, og denne oppdateringen vil være en dagsorden for februarmøtet
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingenting å rapportere.
  2. Kampanjer og ressurser: Ingen Repot
  3. Forskning og utvikling: Ingen rapport.
  4. Opplæring og utdanning: Venter på generell oppdatering som anbefalt, var det ikke noen grupper som møtte. Innstillinger oppstilt av Jim Starshak (se desember) skulle fortsatt diskuteres i januarverkstedet (hvis de deltok) eller separat.

 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 Søndag 1st Februar 2015 2015 via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet ble stengt ved GMT 11.40 minutter Margaret Brade MØTE holdt 12.00 GMT på 7th desember 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Philomena Kaarma Mark Hoyle (kasserer) Shelia Rae Dr Paul Lam (direktør) Rani Hughes Margaret Brade (sekretær) Jocelyn Simpson

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble notert fra Carolyn Hotchkiss og Marty Kidder.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 2nd November 2014 ble foreslått av Shelia og utstilt av Raymond og ble enige om enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap

Mark bekreftet at nettsiden nå jobbet i denne forbindelse og ble nå oppdatert fra mai. Rapporter vil bli produsert så snart som mulig. Det var forventet at medlemskapssituasjonen innen slutten av januar var klar. 4.2 Finance Report: (Mark Hoyle) Bankbalansen ved utgangen av november: Generell kontosaldo var $ 796.74; Betal Pal konto saldo $ 2719. Monies på grunn av TCP for administrasjon månedlig var oppdatert. Imidlertid var Jim Starshak skyldig $ 600 + for USA PT-registrering og TCP ca. $ 2200 for sertifikatkostnader. Den nåværende situasjonen vil bety enten et uavbrutt eller lite overskudd, men dette vil bare oppnås gjennom generell støtte til utvikling og et tilskudd på rundt $ 15,000 i året fra dr. Paul Lam. Samlet var det nå klart at kostnadene er større enn forventet kvittering, som igjen ga instituttet avhengig av fortsatt støtte og tilskudd fra dr. Paul Lam. Dette var spesielt med hensyn til nettstedets kostnader for utvikling og generelt. Det ble også bemerket at utbetalinger til TCP var ganske komplekse og vil sannsynligvis ta litt tid å unravel og redusere. Det ble notert at medlemskaps- og sertifikatavgiftene var begrenset i potensiell vekst i nær fremtid. Styret registrerte sin takk for dr. Lams fortsatte støtte som gir instituttets tid til å utvikle seg. Det ble avtalt at alle styremedlemmer bør vurdere opsjoner og muligheter for langsiktige planer om å øke inntektsgrunnlaget for å sikre fortsatt service til medlemmene. Ytterligere diskusjon ble avtalt for januarmøtet. 4.3 AGM: Det ble bekreftet at generalforsamlingen skulle avholdes i januar 2015 som avtalt. Raymond forbereder dagsordenen og rapporter vil bli gitt av Carolyn Hotchkiss, Mark Hoyle on Finance og Paul Lam på nettsiden. 4.4 nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Nettstedet nå nærmer seg ferdigstillelse og det ville ikke være noen endring i måten sertifikatene er utført på. Det trengte personaleinngang for å fullføre og Dr. Paul Lam bekreftet at TCPs rolle i dag var ledig, men rekruttering pågikk for nyttår. 4.5 etter lov: Gjenta: Det ble avtalt for TCHI i fremtiden at en vare som koster mer enn $ 10,000, tre anførselstegn bør oppnås som god praksis og for å muliggjøre mer innspill i beslutningene. Utstedelse av vanskeligheter mellom anførselstegn og faktiske kostnader på disse områdene! Tiltak: Å be Carolyn å betrakte som et tillegg til vedtektene eller bare å vedta som prinsipp.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEERDet ble enighet om at det var behov for klarhet om medlemskap og mer regelmessig rapportering fra underkomiteene; å sjekke med Carolyn om eventuelle relevante prosedyrer etc. for underkomiteer. Det ble avtalt at formannen skulle skrive til hver underkomité for å bekrefte leder og medlemskap og å be om en rapport og oppdatering.
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingenting å rapportere.
  2. Kampanjer og ressurser: Ingen Repot
  3. Forskning og utvikling: Ingen rapport.
  4.     Opplæring og utdanning: Jim Starshak - anbefaling at hver USA MT betaler en $ 50 avgift igjen via Pay Pal for å kunne utstede TCHI CEUs / CECs i 2015. Dette ble avtalt i prinsippet og alle detaljer som skal diskuteres når Jim deltar i januarverkstedet.

 1. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
 2. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som søndag 4th januar 2015 Møte Medium: I januar Workshop pluss via VOIP konferansesamtale via GoToMeeting.

Møtet ble stengt ved GMT 12.40 minutter Margaret Brade MØTE holdt 12.00 GMT på 2nd November 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Philomena Kaarma Jocelyn Simpson Shelia Rae Dr Paul Lam (Regissør) Rani Hughes

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble notert fra Carolyn Hotchkiss, Marty Kidder; også bemerket unnskyldninger fra Margaret Brade og Mark Hoyle som hadde forbindelsesproblemer.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 5th Oktober 2014 ble foreslått av Philo og utstilt av Raymond og ble enige om enstemmig. Ikke-TCHI-nettstedet hadde ikke vist de siste minuttene og sjekket at de ble lastet så snart som mulig. [Margaret bekreftet postmøte disse var allerede sendt til sjefen en gang godkjent etter hvert møte.]
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) none
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap

Gjenta: Da Mark ikke var til stede, og informasjonen fortsatt ikke var tilgjengelig fra nettstedet, var det ingen rapport. Dette har forårsaket et problem siden mai, og rapporter vil bli produsert så snart som mulig. 4.2 Finance Report: (Mark Hoyle skriftlig rapport) Generell kontosaldo var $ 2572.22; Betal Pal konto saldo $ 371.33. Monies på grunn av TCP for administrasjon, ikke betalt siden juni, hadde blitt beregnet som $ 2048 per måned som rimelig, men fremdeles følte seg å være mindre enn den sanne kostnaden. Alle kostnader er nå betalt til slutten av oktober 2014 4.3 AGM: Ingen oppdatering som Carolyn ikke er til stede.

 1. Nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Dr Paul Lam bekreftet det nye nettstedsteamet var fortsatt en eller to uker fra å fullføre. Det ble rapportert at kostnadene til det første laget som ikke klarte å levere, hadde vært $ 10,000 og Dr. Paul Lam ble enige om å stå disse kostnadene som de var hans beslutninger. ble rapportert at kostnadene for dagens team var for tiden rundt $ 30,000 og forventes å være $ 40,000 totalt. Paul Lam ble enige om å betale kostnadene for den ekstra stabetiden og foreslåtte TCHI betale 50% mot de faktiske kostnadene, enige om å akseptere betaling over en periode. Det ble foreslått av stolen og avtalt av alle tilstede at TCHI betalte $ 20,000 mot det nye nettstedet. Kassøren vil bli bedt om å utarbeide en tilbakebetalingstidsplan som er hensiktsmessig og håndterlig; videre at Dr. Paul Lam takkes for at han har stått for kostnadene til dags dato og for samtykke til tilbakebetaling over tid. Ytterligere detaljer vil bli brakt til styret for å forstå løpende kostnader for fremtidig budsjettering. Imidlertid bemerket i forhold til nettstedet vil målet være å ha separate nettsteder i fremtiden for å unngå disse problemene. 4.5 etter lov: Det ble avtalt for TCHI i fremtiden at noe element som koster mer enn $ 10,000, tre anførselstegn bør oppnås som god praksis og for å muliggjøre mer innspill i beslutningene. Utstedelse av vanskeligheter mellom anførselstegn og faktiske kostnader i disse områdene notert! Tiltak: Å be Carolyn å betrakte som et tillegg til vedtektene eller bare å vedta som prinsipp. 4.5 Workshops: Ikke diskutert. 4.6 Fornyelse av CEU Årlig Betaling: Det ble avtalt at TCHI skulle refundere Jim Starshak for å fornye CEU-medlemskapet i et ytterligere år for å gjøre det mulig for MTs å fortsette å være til nytte. Det ble videre avtalt at Raymond ville spørre Jim og kasserer å kontakte meg for å sortere ut betalinger, og Dr Lam for å sikre link på nettsiden.
 2. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen rapport
  2. Kampanjer og ressurser: Dr. Paul Lam rapporterte:
 3. ASA har lyst til å ha en oppdatering for Tai Chi neste år, og noen MT og ST er bekreftet for dette.

- Marty ba styret om å vurdere dannelsen av en ny underkomité for å vurdere finansiering for TCH-programmer, spesielt i USA, med følgende mål: 1. Forbered og vedlikehold en liste over regionale kontaktpunkter som vi vil nå ut til når det tildeles penger eller verksteder i deres område. 2. Forbered en "boilerplate" -pakke som fremhever våre programfordeler, adresserer stipendskravene og lar oss være proaktive når tilskudd blir tilgjengelig. Marty bekreftet også at han hadde en rekke frivillige i alle de store områdene i USA for å tjene på denne komiteen og to erfarne stipendiater, Bev Roberts og Mary West. Dr Paul Lam ga bakgrunn og Shelia Rae bekreftet arbeidet som skjer, og de gode menneskene som jobber med Marty, støtter dette. Dette ble avtalt av alle til stede og formannen for å kommunisere med Marty. Det ville da bli rapportert tilbake, og forhåpentligvis kunne læring utvides utover USA.

 1. Forskning og utvikling: Ingen rapport.
 2. Opplæring og utdanning: Brev til å støtte Master Trainers fra Sri Lanka for å bli forberedt og signert av Chair og Dr Lam. $ 3,500 økt gjennom Crowd Funding, reduserte gebyrer fra Dr. Paul Lam, og annen støtte vil aktivere to MTs i Sri Lanka.
 3. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
  1. Erkjennelse: Styret var enig i at det var viktig å anerkjenne andre som har bidratt betydelig til TCHIs arbeid. Det ble videre avtalt at Raymond skulle takke Ileina Ferrier for hennes arbeid, og Shelia og Dr. Paul Lam ville vurdere en mer formell pris på USAs juniverksted. Det ble igjen bekreftet vedtaket i oktober for å uttrykke takknemlighet for arbeidet som Myung Ja Park gjorde i Korea, og Dr. Paul Lam ble spurt å vurdere en passende pris som skal presenteres ved januarverkstedet.
 4. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 7th desember 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 12.40 minutter Margaret Brade MØTE holdt 11.45GMT på 5th Oktober 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Philomena Kaarma Carolyn Hotchkiss (Vice leder) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Dr Paul Lam (Direktør)

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble notert fra Mark Hoyle (kasserer) Marty Kidder, Shelia Rae og Rani Hughes

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 7th September 2014 ble foreslått av Raymond og utstilt av Carolyn og ble enige enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) Dr Lam ønsket å merke seg at han følte at TCHI ble stadig mer veletablert, spesielt i USA, og registrerte sin takk til alle som har jobbet for å fremme TCHIs arbeid.
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Da Mark ikke var til stede og informasjonen fortsatt ikke var tilgjengelig fra nettstedet, var det ingen rapport. Dette har forårsaket et problem siden mai, og rapporter vil bli produsert så snart som mulig. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Ingen videre rapporter siden september oppdatering. 4.3 AGM Carolyn bekreftet at hun ville bringe informasjon til neste møte om halvparten av styret til å gå ned som en del av de to årene valgene i vedtektene. Noterte mennesker kan stå for gjenvalg. Alt ville være på plass for Januar 2015 AGM-datoen.

 1. Nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Dr Paul Lam bekreftet at det nye nettstedsteamet fungerte bra, og scenen 1 var forventet å være klar innen en uke og scenen 2 for å fullføre den innen 6 uker fra da.

Det ble notert at kostnadene var i regionen $ 20,000 til dags dato, og at det endelige tallet ville bli brakt til styret for å vurdere et passende bidrag og å forstå løpende kostnader for fremtidig budsjettering.

4.5 Workshops:: Det ble bemerket at noen problemer med forvirring hadde blitt reist rundt TCHI kvalifiserte MTs løpende workshops som faktisk var utenfor TCHI. Dette var for øyeblikket et problem i USA, men det kunne tydeligvis være over hele verden. Det ble foreslått og avtalt at Dr Paul Lam skulle kontakte alle MTs for å be om deres vurdering og forslag til hvordan man markedsfører workshops på en måte som gjorde det klart hva som var under TCHI auspices og hva som ikke var. Carolyn ble enige om å hjelpe med e-posten. Det ble avtalt at tilbakemelding fra denne konsultasjonen ville bli brakt til neste møte for videre behandling.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen rapport
  2. Kampanjer og ressurser: Dr. Paul Lam rapporterte:

Positive relasjoner fortsatte å utvikle seg med Department of Aging i USA, inkludert mulig finansiering, for bruk av TCA-programmet. Dr Lam til å skrive til alle amerikanske MTs for å informere og støtte, med kopi til styret. YMCA-problemene holdt seg sakte og kan ikke fortsette hvis Y vil ha et eksklusivt program. Silver & Fit trodde å utvikle seg positivt; Shelia oppdateres videre på neste møte.

 1.     Forskning og utvikling: Ingen rapport.
 2.     Opplæring og utdanning: Ingen rapport.
 3. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET

6.1 Spesialpris:Styret vurderte et forslag til å uttrykke takknemlighet for det arbeidet Myung Ja Park gjorde i Korea, særlig antall trente personer. Dette ble enstemmig enige, og Dr. Paul Lam ble bedt om å vurdere en passende pris som skulle bli presentert på januarverkstedet.

 1. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 2nd november 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 12.10 minutter Margaret Brade Møte holdt 12-middag GMT på 7th September 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Mark Hoyle (Kasserer) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Marty Kidder Dr Paul Lam (Direktør) Rani Hughes

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 6th Juli 2014 ble foreslått av Philomena og utstøtt av Marty og enige om enstemmig. Protokollene fra møtet i 3rd August ble vurdert og det ble lagt merke til at marty var til stede for en del; med dette endringsforslaget ble protokollen foreslått av Carolyn og utstøtt av Marty og avtalt enstemmig.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Det ble rapportert at medlemskapsinformasjonen fremdeles ikke var tilgjengelig før det nye personalet hadde bosatt seg og nettsiden var levende slik at de kunne rapportere om dette. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Oversikt: Rapportert at tilgangen til gjeldende konto hadde bekreftet en balanse på $ 9,646 pluss noen penger holdt i Paypal. Alle beløp på grunn av Dr Lam i forhold til tidligere kostnader fra ASA-konferansen var nå betalt, så ingen penger var utestående. Medlemskapsfornyelse: Ingen rapport - som ovenfor. 4.3 AGM Mark bekreftet generalforsamlingen kunne holdes i januar i Australia ble håpet. Carolyn bemerket fra vedtektene at noen av styret trengte å gå ned eller stå for omvalg i Jan 2015, og vedtektene skulle gjøre dette ved mye om nødvendig. Dette relaterte til MT og ST. Det var enighet om at Carolyn ville sette sammen en prosess i løpet av de tre neste møtene, slik at alt kunne være på plass for januar 2015-datoen.

 1. Nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Dr Lam rapporterte at skuffende det nye teamet som så på nettstedet hadde rådet til at det beste resultatet og kostnaden ville innebære å starte igjen i stedet for å prøve å reparere det som hadde blitt gjort av det forrige selskapet de siste åtte månedene. Det nye selskapet hadde gitt en fire ukers tidsramme.

De så også på Certifikater igjen, og Dr. Lam ville sirkulere nye muligheter rundt produksjon og lading for vurdering.

I mellomtiden ble det bemerket at nettsiden i utgangspunktet fungerte, men var for tiden ikke i stand til å håndtere endringer eller ny informasjon. Det var enighet om at Dr. Lam ville kommunisere situasjonen til alle MTs.

Det ble notert at informasjon om kostnadene til nettsiden for fremtiden måtte forstås og vurdert i fremtidig budsjettering.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen rapport
  2. Kampanjer og ressurser: Noen lokale rapporter fra USA utvikler positive relasjoner med eldningsdepartementet i enkelte stater, inkludert mulig finansiering.

YMCA-problemene forsinkes for tiden ettersom andre konkurrerende programmer blir vurdert. Shelia å sjekke med kontakt re hvor ting opp til Silver and Fit. Rani ble takket for sitt arbeid med å skaffe midler til å bringe noen fra Sri Lanka til januarverkstedet; Resultatet vil bli notert for fremtidig informasjon.

 1.     Forskning og utvikling: Ingen rapport.
 2.     Opplæring og utdanning: Marty rapporterte om diskusjoner om Linkedin rundt ST-trening å være mer standardisert og å vurdere hva på instituttnivå og lokalt nivå. Han bemerket et stort antall nyttige kommentarer, men begrenset til noen få personer som faktisk kommenterte og noen flere følgende. Betyr at Marty ville forsøke å stimulere videre diskusjoner ved å fremme Linkedin videre til alle MT og ST; og vil også bringe sammendrag til fremtidige styret. Det ble avtalt januar workshop ville være en turod tid å bringe dette sammen og utvikle mer.
 3. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 6.1 Takk: Paul skrev inn sin personlige takk til Raymond som leder for å lede møtene så effektivt og også til Mark for sin støtte generelt og spesielt med nettstedet. De beste ønsker ble også registrert fra alle til Philo.
 4. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 5th oktober 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 12.50 minutter Margaret Brade Møte holdt 12-middag GMT på 3rd August 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Mark Hoyle (Kasserer) Jocelyn Simpson Dr Paul Lam (Regissør) Rani Hughes Marty Kidder

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Margaret Brade.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 6th Juli 2014 var ikke tilgjengelig ennå og ville bli vurdert på neste møte.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  1. Medlemskap (Mark Hoyle)

Mark rapporterte at det hadde vært en uventet endring i ansatte ved TCP i det Gordana hadde forlatt, og så var det ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket. Paul rapporterte at arbeidet pågikk for å få de riktige ansatte i posten for å klare både TCP og instituttets arbeid, og også å se på forenkling av prosesser fremover for å sikre at tid brukt effektivt. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Oversikt: Ingen rapport - som ovenfor. Medlemskapsfornyelse: Ingen rapport - som ovenfor. Kvitteringer for donasjoner: Advisert at følgende kontroll med regnskapsføreren TCHI ikke kan utstede avdragsberettigede kvitteringer for donasjoner. AGM: Advisert at ved kontroll av de seks månedene er avhengig av når konstitusjonen og revisor har oppgitt slutten av regnskapsåret for foreningen ikke fra når den er innlevert. TCHI er 30 juni, så en generalforsamling i januar kan fortsatt være mulig.

 1. Medlemskap i styret: Noted nødvendig for å vurdere prosessen for valg på neste møte.
 2. Nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Dr Paul Lam rapporterte at det endelig var kommet fremgang, og nettsiden ble nå forventet å gå livet kort.

Dette vil bli hjulpet av at nye ansatte er kjent med det nye nettstedformatet - WordPress. Dette nettstedet vil gi mulighet til å forenkle medlemskap, kategorier, betalinger etc. Det ble også bemerket at den nye nettsiden allerede har det digitale sertifikatet klar til å gå når de er i live. Dette vil bli belastet i samme takt som harddisken.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Ingen videre tiltak nødvendig.
  2. Kampanjer og ressurser: Ingen rapport - se nedenfor.
  3.     Forskning og utvikling: Ingen rapport - se nedenfor.
  4.     Opplæring og utdanning:. Ingen rapport - se nedenfor.
 2. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET Arbeidsplan: Raymond vurderte fremgang mot avtalt arbeidsplan (se februar 2014 minutter):

Rapporten ble notert, og følgende agendaelementer ble enige om 2014:

 1. Deling av MT ressurshåndboken og gjennomføring av noen av de foreslåtte forbedringene til MT-trening og -oppdatering. Ikke kommet frem under Utdanning og utdanningskomité ved hjelp av You Tube og mer praktisk tilnærming. Dette var fortsatt et pågående arbeid for å bli gjennomført av en planlagt gruppe og kan da bli signert av når det er ferdig med måldato for Jan 2015.
 2. Arbeid på ST treningsprogram og kontinuerlig utdanning. Marty Kidder hadde utviklet seg gjennom trenings- og utdanningskomiteen. Bemerket noen problemer trenger videre vurdering av hvordan man skal ha kontinuerlig utvikling, standardisere krav, kostnader etc.Suggestions er at innen en avtalt akkrediteringsperiode blir ST bedt om å foreta en eller flere av:
 3. delta i en uke lang workshop
 4. delta i regionale ferdighetsoppdateringer levert av MTs / mulig konsistent pakke
 5. antall workshops assistert MT's atAgreed alle disse ideene kunne bli satt ut for konsultasjon med ST. Avtalt Raymond å kontakte Marty for å komme frem med ST-underkomiteen og søke tilbakemelding.
 6. Forbedre kommunikasjonen med medlemmer av TCHIAgreed Linkedin var bra, og det kan være nye muligheter med ny nettside.
 7. Deling av den standardiserte protokollen for TCH-programmer i forskningsarenaen. Noted allerede utvikler seg med Rhayun gjennom komiteen. Også avtalt å ha en økt på neste workshop i januar vurderer forskning.
 8. Engasjer nye partnere og lokalsamfunn for å delta i TCH-programmene, slik at fordelene ved TCH kan spres til flere mennesker over hele verden. Konferanser har vært en suksess og bevissthet økt.
 9. Vurder forskning på følgende områder:
 10. Taichi for stressreduksjon blant studenter - tid og finansiering nødvendig for å gå videre
 11. Taichi for arbeidsplassen helse tid og finansiering trengs for å utvikle seg
 12. Taichi for helseprogram iPhone eller Android app. - å forlate for nå.

Andre dagsordensposter notert som fremdrift.

 1. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 7th september 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet stengt på GMT 12.45 Minutes Margaret Brade via opptak Møte holdt 12-middag GMT på 6th Juli 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Mark Hoyle (Kasserer) Jocelyn Simpson Dr Paul Lam (Regissør) Rani Hughes Marty Kidder

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Margaret Brade,

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 1st Juni 2014 ble vurdert
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
  1. Juni oss workshop: Det ble rapportert at en rekke samtaler hadde bidratt til en bedre forståelse av instituttets rolle og andre problemer som planlagt. Andre kommentarer fra verkstedet inneholdt problemer av rundt kampanjer, ressurser og opplæring som alle er fanget under.
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap (Mark Hoyle) Medlemskap for mai og juni og nå juli vil bli gitt til et fremtidig styre på grunn av arbeidsbelastning rundt juniverkstedet. Imidlertid hadde et møte mellom Mark, Paul og Gordana indikert at prosessene rundt Premium-medlemskapet måtte forenkles som å ta for mye tid og forårsake stress. Alt blir raskt vurdert, inkludert protokollen for betaling for å redusere administrativ tid og kostnad, og styret enige om å støtte tid for at dette skal skje. Medlemskap Kategorier: Det ble rapportert at det hadde vært interesse uttrykt i en medlemskapskategori for folk som ønsket å være involvert og støtte TCHI som ikke var instruktører. Avtalt å vurdere på et senere tidspunkt når nettsiden ble sortert. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Oversikt: En full oppdatering for mai og juni forventet, men dessverre var det ikke tilgjengelig på grunn av arbeidsbelastningen rundt juniverkstedet. Medlemskapsfornyelse: Som ovenfor. 2013-kontoer: Endelige årsregnskap og Skatteavkastning ble deponert hos de relevante myndighetene i Australia for å fullføre den nødvendige prosessen. Det ble foreslått av Carolyn og utstilt av Philo og enstemmig enige om at Mark Hoyle skulle ratifiseres som TCHIs offiser; endret fra Dr. Paul Lam. Det ble notert at den offentlige tjenestemannens rolle skulle være på rekord som et kontaktpunkt for TCHI fra Fair Trading. AGM: Det ble videre rapportert at det måtte være en generalforsamling i løpet av 6 måneders innlevering med Fair Trading, så innen 6 måneder i slutten av mai 2014. Da dette var før januarverkstedet da det ble holdt tidligere, ble det avtalt å vurdere andre måter å gjøre dette på, blant annet på elektroniske alternativer. I fremtiden vil det være verdt å planlegge annerledes og kanskje vurdere juni workshop som et alternativ. 4.3 nettsted og sertifikatproduksjon og lading: Dr Paul Lam rapporterte at nettsiden fortsatt ikke var fullført, og at et innledende arrangement for 6-uker hadde blitt til 8months of delays. Dette hadde skapt mye stress som prosesser som trengte å være enkle og automatiske, fortsatt ikke på plass. Et alternativ ble nå sterkt forfulgt for å muliggjøre at dette arbeidet ble fullført.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Det ble avtalt at det ikke var nødvendig med ytterligere tiltak. .
  2. Kampanjer og ressurser

FLEX Silver Joggesko - Carolyn rapporterte TCHC involvert på noen måter og virker blandede erfaringer fra MT i form av fordeler. La være å bli vurdert av MT på regionalt nivå. Silver og FIT Program -Sheila rapporterte at dette var et annet program gjennom forsikringsselskapet og fortsatt verdt å forfølge. Kontrakten ble avtalt og godkjent via Carolyn og sendt til Dr Lam for underskrift. YMCA - Jocelyn rapporterte at mye arbeid utviklet med Y i USA. Mange hadde allerede TCA og var interessert i TCD og TC for Kids, da disse fungerte bra med deres formål og oppdrag, og mye interesse fra Y for å komme fremover gjennom sine komiteer. Carolyn bemerket TCHC også involvert med Y i ulike regioner. Takk ble registrert for alle. For å sikre effektiv kontakt ble det avtalt at Jocelyn skulle fortsette å lede med å utvikle dette forholdet, inkludert kontakt med det relevante TCHC-folket. Ressurser: Det ble notert fra juniverkstedet at en rekke MT har uttrykt interesse for en mindre versjon av det nye banneret. Det ble notert at Paul holdt grafikken og ble enige om å sjekke kostnadene som er involvert i dette som et første skritt.

 1.     Forskning og utvikling: Det ble notert at positiv interesse ble uttrykt i juni-workshopen i forskning.
 2.     Opplæring og utdanning:.Senior opplæring: ble rapportert som veldig bra på Workshop i juni; Også diskusjon skjer i TCHI Linked in. Marty for å ta frem rapport fra Hazel? og fra diskusjoner til underutvalget for senior opplæring for å vurdere innspill i videreutviklingen. Det ble notert at TCHI beveget seg fremover til en mer formalisert struktur, og Marty for å få ytterligere sammendrag av opplæringen til et fremtidig møte.Stipend: Å legge merke til dagsordenen for fremtidig diskusjon.
 3. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET Finansiering Rani rapporterte om å søke en vei frem for å skaffe penger til bestemte personer som trenger støtte til å trene som Master Trainers.It ble enige om at det var mennesker over hele verden som ikke deltok av økonomiske grunner, og at noen TCHI-støtte derfor måtte være internasjonal. Det ble videre avtalt at TCHI ikke kunne gi stipendier på dette tidspunktet fordi det ikke hadde midler eller mekanismene til å bestemme kandidater. Det ble avtalt at Rani og Paul skulle diskutere videre for å se om noe annet banner dette kunne benytte i Australia og TCHI kunne støtte dette gjennom sine sosiale medier.
 4. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 3rd august 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet stengt på GMT 13.05 Minutes Margaret Brade via opptak Møte holdt 12-middag GMT på 1st Juni 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Shelia Rae Mark Hoyle (kasserer) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Marty Kidder Philomena Kaarma Rani Hughes

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Dr. Paul Lam og Carolyn Hotchkiss.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 4th Mai 2014 ble vurdert og det ble notert at Rani Hughes var til stede. Med dette forslaget ble godkjenning av protokollen foreslått av Marty Kidder og utstreket av Raymond Tang Ching Lau og godkjent av alle. Etter godkjenning vil Margaret Brade sende til Gordana for visning på nettstedet.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
  1. Juni oss workshop: Det ble notert at en rekke styremedlemmer ville være på det amerikanske verkstedet, og det ville være en mulighet til å diskutere en rekke problemer i tillegg til de avtalt diskusjonene om TCHI, TCHC og TCP og forklaring av Premier Membership fra mai-protokollen.
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap (Mark Hoyle) Medlemskap for mai og juni ville bli rapportert til styret i juli. En protokoll for betaling for å redusere administrativ tid og kostnad som fortsatt skal vurderes. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Oversikt: På grunn av arbeidstrykk var informasjonen ikke tilgjengelig for mai - en full oppdatering for mai og juni ville bli brakt til styret i juli. Medlemskapsfornyelse: venter på informasjon før videre diskusjon. 2013-kontoer: Endelige årsregnskap hadde blitt gjennomført og signert av regnskapsførere og ville bli deponert hos de relevante myndighetene i Australia for å fullføre den nødvendige prosessen. Aksjon Merk for å arrangere at de avtalte regnskapene blir sirkulert til styremedlemmene som en rekord. 4.3-sertifikatproduksjon og -ladning: Venter på oppdatering fra Dr. Paul Lam.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Carolyn Hotchkiss hadde rapportert via e-post om et problem som har oppstått igjen. Det ble avtalt at alt mulig hadde blitt gjort for å gi en rimelig og hensiktsmessig respons på dette problemet. Det ble videre avtalt å be Carolyn om å utarbeide en kort oppsummering og tidslinje for å sikre konsistens av kunnskap til alle styremedlemmer, men at Carolyn burde bli bedt om å være single-talsmann om dette spørsmålet dersom ytterligere svar fra styret var nødvendig.

AKTION Shelia / Jocelyn å gi råd til Carolyn

 1. Kampanjer og ressurser: Shelia ga en oppdatering på følgende: FLEX Silver Sneakers - anbefalte en kontrakt hadde blitt signert av Dr Paul LamSilver og Fit. - anbefales dette var en større mulighet, og en kontrakt var klar for signering av dr. Paul Lam.YMCA - arbeidet utviklet seg gjennom en rekke kontakter som trengte klarhet. HANDLING: Sheila for å snakke med Paul og resten under verkstedet for å utpeke en punktperson til å engasjere YMCA. Det var enighet om at det var viktig at det var en navngitt kontakt fra TCHI når det handlet om eksterne organisasjoner for å være profesjonell og unngå mulige forvirringer. Det ble videre enige om at Carolyns tilbud om å sjekke kontraktene skulle tas i hvert tilfelle, og Carolyn ba om å holde styret informert.
 2.     Forskning og utvikling: Ingen rapport på dette møtet.
 3.     Opplæring og utdanning: Ingen rapport på dette møtet.
 4. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
 5. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 6th juli 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 13.35 minutter Margaret Brade Møte holdt 12-middag GMT på 4th Mai 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Rani Hughes Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Shelia Rae Mark Hoyle (Kasserer) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Marty Kidder (Del) Dr. Paul Lam, Direktør

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Philomena Kaarma.

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 6th April 2014 ble foreslått av Carolyn Hotchkiss og utsendt av Shelia Rae og godkjent av alle. Etter godkjenning vil Margaret Brade sende til Gordana for visning på nettstedet.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
  1. <>: Det ble notert at Dr Paul Lam var involvert i to nye positive partnerskap - beskrevet under Promotion & Resources nedenfor.        INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
  4.1-medlemskap (Mark Hoyle) Medlemskapsnummer på 30 April 2014 bekreftet som: 51 Master Trainers og 51 Master Trainer fornyelser - for å avklare nummeret etter en mulig oppsigelse til neste møte 80 Senior Trenere og 54 (opp 2) Forlengelse av Senior Trainer 234 (opp 9) Premier medlemmer CEU utbetalinger økte med 3 til 13 En protokoll for betaling for å redusere administrasjonstid og kostnad som fortsatt skal vurderes. 4.2 Finance Report (Mark Hoyle) Totalt: Situasjonen på 30th April var en positiv bankbalanse på $ 9,506.85 Inntekt $ 55,008.00 og utgifter på $ 45,501.15 Utgifter: Kontorskostnader til TCP: for april $ 2,048 mot en månedlig budsjettfigur på $ 2,036; fortsetter å overvåke mot et årlig budsjett på £ $ 24,424 Refusjoner gjort som følger:
  • Tilbakebetale TCP for akkreditering av TCH-programmer
  med Australia

  $ 1,650.00

  • Tilbakebetale TCP Australia for ASA USA Utgifter

  $ 1,717.73

  • Tilbakebetale TCP Australia for ASA utgifter til Dr Paul Lam - 1 av 6 månedlige utbetalinger

  $ 1,412.15

  Dette forlot en enestående mengde på $ 7060.75 som skal refunderes med ytterligere fem månedlige utbetalinger som sprer den totale gjelden på $ 8,472.90AUD over 6 måneder som rådgiver av Mark Hoyle. Dr. Paul Lam takket for at han godtok tilbakebetaling over tid. Medlemskapsfornyelse: Oppdater som følger: US: One US MT har problemer med Paypal og nå sortert; tre amerikanske st er alt for å betale, men noen problemer re paypal. Asia: Rhayun følger opp med en MT i Korea. Europa: Margaret følger opp med 3 STs Avtalt alle for å gi tilbakemelding til Gordana for å gjøre det mulig for henne å utvikle seg og behandle problemstillinger for betalingsmåter og spore betalinger for neste møte. problemstillinger: Under kontaktene om medlemskap ble det identifisert noen problemer som krever videre diskusjon:
  • For det første i USAs forvirring mellom Tai Chi for helsefellesskapet som en amerikansk-basert ideell organisasjon og det internasjonale Tai Chi for helseinstituttet, da begge tok et medlemsavgift
  • Generell forvirring, særlig rundt finansiering, mellom Tai Chi Productions og produktsalg mv og Tai Chi for Health Institute
  • Forvirring rundt Premier Membership, som kan holde tilbake nummer registrering
  Det ble enighet om at en kort forklaring av de tre organisasjonene ville være nyttig og enighet om at Carolyn Hotchkiss ville lede en diskusjon i juniverkstedet for å utvikle et utkast til styret. Det ble videre avtalt å se på et stykke som forklarte Premier-medlemskap ytterligere. 4.3-sertifikatproduksjon og -ladning: Fortsatt i sluttfasen som en del av webutviklingen.
  1. INSTITERE UNNEKOMITEER
   1. Harmoniseringskomiteen: Carolyn Hotchkiss rapporterte at hun hadde å gjøre med et ongoign problem som hevet spørsmål om hva som ville være hensiktsmessige lenker til eksterne agecnies for TCHI som en internasjonal organisasjon. Carolyn ble enige om å undersøke videre og rapportere tilbake.
   2. Kampanjer og ressurser: Dr. Paul Lam bekreftet vellykkede partnerskapsarrangementer med FLEX Silver Sneakers og Silver and Fit. Den første var interessert i instruktører utenfor treningsmedlemskapet og sistnevnte i gym medlemskap så god dekning. Carolyn ble enige om å se på kontraktene, og Paulus ble takket for sitt arbeid. Det ble avtalt å søke kontakter med YMCA som en mulig videreutvikling.
   3.     Forskning og utvikling: Igjen bemerket betydningen av en protokoll basert på en gang i uken frekvensen er inkludert som anerkjent av alt dette er en felles standard. Raymond rapporterte at han hadde hevet dette med Dr Rhayun Song og ventet på et svar. Også ser på arbeidsbasert forskning og interesserte å kontakte Raymond.
   4.     Opplæring og utdanning: Ingen rapport på dette møtet.
  2. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
  3. DATO FOR NESTE MØTE
  Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 1st Juni 2014 Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting. Møtet ble stengt ved GMT 12.40 minutter Margaret Brade

  Møte holdt 12-middag GMT på 6th April 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Dr. Paul Lam, Regissør Carolyn Hotchkiss (Viceformann) Shelia Rae Mark Hoyle (Kasserer) Rani Hughes, Margaret Brade (Sekretær) Jocelyn Simpson

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger notert fra Philomena Kaarma og Marty Kidder

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 2nd Mars 2014 ble foreslått av Carolyn Hotchkiss og utsendt av Raymond Tang Ching Lau og godkjent av alle.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen)
  1. Et problem fra 2012 / 3 ble nylig reist opp og ble brakt til styret av Carolyn Hotchkiss og Shelia Rae. Etter behandling av tidligere svar godkjente styret Carolyn Hotchkiss å reagere på vegne av styret for å bringe saken til ende. Det ble notert at TCHI-etiske etikk effektivt dekker spørsmål om verdighet, respekt og mangfold, og koden ble bekreftet.
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap Medlemskapsnummer ved 28 Februar 20414 bekreftet som: 51 Master Trainers & 49 (opp 5) Forlengelse av master trener 77 Senior trener og 52 (opp 6) Forlengelse av senior trener 225 (opp 7) Premier medlemmer økte Stillingen vedrørende MT og ST som ikke har som ennå betalt ble notert. Det ble enighet om at de som ikke hadde svart på påminnelsesmeldingene, nå skal kontaktes av regionale representanter for å finne ut årsaken og oppmuntre til betaling da det koster TCHI tid og penger. Merk for å sende informasjonen. Det var to personer som hadde økt økonomisk motgang, og det ble enige om å kontakte og gi dem en seks måneders grace periode. Det ble avtalt å vurdere en betalingsprotokoll for å redusere administrativ tid og kostnad - alt for å bli drøftet og vedtatt på neste møte 4.2 Finance Report Situasjonen på 28th Feb2014 var en positiv bankbalanse på $ 13,522.12. Inntekt $ 52,116.00 og utgifter på $ 38,593.88 budsjett: Mark rapporterte budsjettet angitt total inntekt på $ 36,228 og totale utgifter på $ 34,434 indikerte et lite overskudd på dette punktet. Det ble notert at de månedlige utgiftene til TCP var basert på 10 timer i uken pluss kontostyring og ble budsjettert til $ 24,424 for året. Disse hadde økt på grunn av bedre regnskap, men hadde vært £ 2,458 i februar og mars 2014 som var over budsjettfiguren på $ 2,036 per måned, og det ble avtalt å overvåke disse. Utgifter: Paul bekreftet at han hadde oppnådd akkreditering av Tai Chi for helseprogrammer av den australske Fysioterapeutforeningen for perioden toårsperioden mars 2014 til mars 2016 ved $ 1,650.00 AUD, som ble avtalt for betaling. Paul foreslo avgifter og ville designe et passende sertifikat. Kostnad for ASA-konferanse San Diego USA Mars 2014 ble presentert som $ 7,930.70 USD, og ​​Shelia bemerket at det var ytterligere utgifter som fortsatt skulle faktureres. For å unngå økonomiske vanskeligheter for instituttet ble det enige om at Mark ville vurdere beløpet som kunne betales nå, og utvikle en tidsplan for tilbakebetaling av gjenværende beløp over tid. Behovet for å forstå disse utgiftene på forhånd ble notert for budsjettering i fremtiden. 4.3-sertifikatproduksjon og -ladning: Notert dette hadde tatt lengre tid enn forventet, men var nå i sluttfasen som en del av webutviklingen, og informasjon vil mest sannsynlig være tilgjengelig ved neste møte. 4.4 Årlig gjennomgang og 2014 Plan: Ingen oppdatering på dette møtet.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: ingen rapport ved dette møtet
  2. Kampanjer og ressurser: Paul noterte kontakter fra Kina for potensiell utvikling i fremtiden om forskning og foreninger.
  3. Forskning og utvikling: en standardisert protokoll utarbeidet av Dr Rhayun Song ble ønsket velkommen. Det ble avtalt å også ha en protokoll basert på en gang i uken frekvens.
  4.     Opplæring og utdanning: Dr Lam & Marty fortsetter å utvikle seg.
 2. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
  1. Spesialdirektørpris: Det ser på det siste arbeidet at det var enighet om å gi en spesiell pris for en "Utestående Bidrag til Tai Chi for Helse-visjonen" til Ileinas lag, Stanley Michael, David, Shelia, Linda. Dr. Lam ville ordne sertifikatet og også gjenkjenne sitt bidrag gjennom nyhetsbrevet.
 3. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som søndag 4th kan 2014, på 12.00-middag GMT Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting Møtet stengt på GMT 12.55 minutter Margaret Brade Møte holdt 12-middag GMT på 2nd Mars 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Jocelyn Simpson Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Shelia Rae Margaret Brade (Sekretær) Marty Kidder Philomena Kaarma, Rani Hughes,

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger notert fra Mark Hoyle (kasserer), dr. Paul Lam, direktør

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 2nd Februar 2014 ble foreslått av Carolyn Hotchkiss og utsendt av Shelia Rae og godkjent av alle.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) Ingen problemer oppstår
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap Medlemskapsnummer ved 28 Februar 20414 bekreftet som: 51 Master Trainers og 44 (opp 10) Forlengelse av Master Trainer 77 Senior Trenere og 46 (opp 4) Forlengere for Senior Trainer 218 (opp 2) Premier Medlemmer økt Det ble rapportert at fornyelsene var utestående hovedsakelig på grunn av noen kjente problemer med PayPal, som Gordana jager. Det ble bekreftet å sjekke stillingen på det neste møtet i forhold til noen MT eller ST som ikke har sluttet seg til TCHI for det neste året og vurderer hver for seg. 4.2 Finance Report 4.2.1 Finansrapport: Oppdatering gitt som følger Situasjonen ved 28th Feb2014 var en positiv bankbalanse på $ 15,462.77. Inntekt $ 49,062 og utgifter på $ 33,599 budsjett: Det ble avtalt å be Mark om å vurdere dette i lys av forventede utgifter for å gjøre styret i stand til å forstå sin sannsynlige finansielle stilling for resten av finans- og medlemskapsårene. Dette skulle inkludere forventet sertifikatinntekt og utgifter i forhold til utvikling av nettsider, kostnader fra TCP og andre utgifter. 4.2.2 Utgifter som oppgraderer nettsiden og instruktørdatabasen: Tallene ventet fortsatt og ville være en viktig del av budsjettet (ovenfor). 4.2.3 Utgifter for ASA Utgifter: Det ble enighet om at investeringer i fremme av TCHI i utgangspunktet ville være en god bruk av TCHI-ressurser. Det ble videre avtalt at hva og hvor mye vil avhenge av tilgjengelige midler, som ville bli vurdert som følge av informasjon om budsjettet. Det ble notert at utgifter til denne konferansen allerede var over $ 10,000, men mye av dette hadde vært brukt på utvikling av en profesjonelt forberedt messe som ville være en verdifull ressurs for fremtidige salgsfremmende aktiviteter. Hvorvidt dette bare var innenfor USA eller utover, vil avhenge av transportkostnader mv. Og vil bli vurdert som en del av anmeldelsen. Detaljene av utgiftene vil bli levert av Shelia og vurderes når tilgjengelig etter konferansen. Det ble enige om å sikre at messen og konferansen var godt rapportert gjennom Dr Lam og nyhetsbrevet og også på nettsiden, inkludert mange bilder. Innsamlingen kan da betraktes som å støtte sitt arbeid og oppmuntres gjennom en bredere distribusjon av nyhetsbrevet. Det ble videre enige om at som en investering vil responsen som følger konferansen bli overvåket for å informere fremtidige beslutninger. 4.3-sertifikatproduksjon og -ladning: Notert dette ble fortsatt jobbet av Dr Lam for å sikre at det fungerte effektivt før lanseringen. 4.4 Årlig gjennomgang og 2014 Plan: Ingen oppdatering på dette møtet.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: ingen oppdatering på dette møtet
  2. Kampanjer og ressurser: 5.2.1. US Arthritis Foundation: Spørsmålet om endringer i US Arthritis Foundation ble notert og diskutert ved at AF hadde truffet en generell beslutning om å slippe alle programmer og fokusere på innsamlingen. Det ble forventet at en henvisning til TCHI ville bli etablert når endringene hadde blitt gjennomført. Det ble enige om at Shelia ville kontakte Dr Lam for å sikre at en oppdatering på dette ble sendt ut. Det ble videre avtalt at Shelia og Carolyn ville se på muligheten for en amerikansk undergruppe for å se på denne situasjonen.5.2.2. Muligheter: Det ble avtalt å fortsette å be alle medlemmer om å være oppmerksomme på samarbeidsmuligheter med andre organisasjoner og gi inn i TCHI, slik at vi kunne støtte og jobbe sammen for å utvikle forbindelser.
  3. Forskning og utvikling: ingen oppdatering på dette møtet
  4. Opplæring og utdanning: ingen oppdatering på dette møtet.
 2. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 6.1 Master Trainer Workshop: Det ble notert for fremtidig diskusjon, plasseringen av Master Trainer-verkstedet for tiden alltid holdt i Australia som hjemland og base av TCHI. Det ble enighet om at medlemmene skulle sjekke meninger rundt om i verden for å få inn i denne diskusjonen.
 3. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som søndag 6th april 2014, på 12.00-middag GMT Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting Møtet stengt på GMT 13.07 minutter Margaret Brade Møte holdt 12-middag GMT på 2nd Februar 2014 via Gå til møte NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Mark Hoyle (kasserer) Dr Paul Lam, Regissør Jocelyn Simpson Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Shelia Rae Margaret Brade (Sekretær)

 1. VELKOMMEN

Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Philomena Kaarma, Rani Hughes, Marty Kidder

 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 5th Januar 2014 ble foreslått av Carolyn Hotchkiss og utsendt av Raymond Tang Ching Lau og godkjent av alle.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) Ingen problemer oppstår
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON

4.1-medlemskap Medlemskapstall på 31 januar 20414 bekreftet som: 51 Master Trainers og 34 Master Trainer fornyelser 77 Senior Trenere og 42 Senior Trainer Fornyelser 216 Premier Members Increased Det ble rapportert at fornyelsene var fremragende hovedsakelig på grunn av noen kjente problemer med PayPal, som Gordana jager . Det ble avtalt å sjekke stillingen i forhold til noen MT eller ST som ikke har sluttet seg til TCHI for neste år, og for å minne dem om behovet for å bli med på å bli gyldige. Tiltak: Mark Hoyle å følge opp og sende informasjon til marsmøtet. 4.2 Finance Report 4.2.1 Finansrapport: Oppdatering gitt som følger Situasjonen ved slutten av det første hele medlemskapsåret 1 Jan til 31 Dec 2013 var en positiv bankbalanse på $ 4,828. Detaljer på 31 Jan 2014: Bankbalanse $ 13,551.75 Mark rådet til at Australias regnskapsår går fra 1 juli til 30 juni, og han vil sørge for rapportering etter behov. 4.2.2 Utgifter som oppgraderer nettsiden og instruktørdatabasen: Dr Paul Lam bemerket at han forventet å ha tall om noen uker. 4.3-sertifikatproduksjon og -ladning: Digitalt sertifikat ser mulig ut til rimelig pris; når all informasjon er tilgjengelig styret for å sjekke alle opsjoner før slutt og utlevering av en undersøkelse til MTs. 4.4 Årlig gjennomgang og 2014 Plan - Raymond hadde sirkulert dette før møtet. Rapporten ble notert, og følgende agendaelementer ble enige om 2014:

 1. Deling av MT ressurshåndboken og implementering av noen av de foreslåtte forbedringene til MT trening og oppdatering. Ikke allerede i gang under Utdanning og utdanningskomité
 2. Arbeider på ST treningsprogram og kontinuerlig utdanning. Notert at Marty Kidder ledet på dette og be om å rapportere i løpet av kurset gjennom Opplærings- og utdanningsutvalget
 3. Forbedre kommunikasjonen med medlemmer av TCHI via facebook privat nettside, Linkedln nettsted og TCHI nettsiden. Koblet i god utvikling gjennom Colin Hughes i Storbritannia - for å fremme mer ved å invitere MTs ogST's.Agreed å gi dette mer tid til å utvikle og også se på hvordan det kan knyttes sammen med ny nettside.
 4. Deling av den standardiserte protokollen for TCH-programmer i forskningsarenaen, og utforsking av nye forskningsområder for å utforske fordelene av våre programmer. Noted allerede fremgang med Rhayun gjennom komiteen nedenfor.
 5. Engasjere nye partnere og lokalsamfunn til å delta i TCH-programmene slik at fordelene ved TCH kan spres til flere mennesker over hele verden. Åndedraget til fremdriftsfordeling av bevis og nettverk under konferanser, deling av et "kampanjesett" slik at MT kan bruke Dette fremmer TCH-programmer innenfor sine egne lokalsamfunn og oppfordrer alle til å søke muligheter.
 6. Vurder forskning på følgende områder:
 7. Taichi for stressreduksjon blant studenter - Raymond ønsker å utvikle dette.
 8. Taichi for helse på arbeidsplassen med sikte på å forbedre produktiviteten og redusere helsetjenesterskostnadene - Notert et nyhetsbrev som kommer opp, og Carolyn prøver i Boston pluss Obama-omsorgsmuligheter
 9. Taichi for helseprogram iPhone eller Android app. -Dr Lam vil tilnærme relevante personer for å se hvordan dette skjer.

Annen dagsorden å vurdere tatt opp under diskusjoner på verksted

vii. Standardisering for førstehjelpskrav og muligens Forsikringskrav - merket at kravene varierer betydelig fra fylke til fylke og til og med innen land. Carolyn jobber med Janet for å gjøre individets ansvar veldig klart

viii. Standardisering for å jobbe med barn når du instruerer Taichi for kidz-program - følg landets regler. Carolyn ville vurdere passende språk på søknaden og sertifikatet for å sikre at det var klart hva sertifikatet dekket / og ikke dekket, og at det var andres ansvar å møte relevante beskyttelseskrav for hvert land.

ix. Skaff akkrediteringspunkter (CEC poeng) i Australia (f.eks. Arbeid med Anastasia). Dr Lam bekreftet at han allerede så på dette.

x. Å vurdere å ha et australsk styremedlem som er kjent med reglene for foreninger og institutter i Australia. Det ble bemerket at med Dr. Lam og Mark Hoyle var det godt kunnskap allerede, pluss Dr Lam har fortsatt løpende kontakt med revisor og advokater. Det ble følt at dette var effektivt dekket og ingen handling nødvendig.

xi. Bringer folk tilbake i re-sertifiseringsprosessen. Avtalt å holde på dagsorden over året for å forstå mer om dette; Også for å sikre at en påminnelse er inkludert i den nye nettsiden.

 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Carolyn vil ha en oppdatering om medlemskap på neste møte.
  2. Kampanjer og ressurser: Planer for American Society of Aging Conference San Diego mars 2014 godt avansert og dr lam ville gi en full rapport etter hendelsen. Oppmuntring til å fortsette å bli gitt for å søke andre muligheter for salgsfremmende arbeid.
  3. Forskning og utvikling: Raymond rapporterte at han fortsatt jobbet med Rhayun på å fullføre protokoller for TCHI-forskning
  4. Opplæring og utdanning: MT trening og utdanning og ST trening fremgang - ingen oppdatering på dette møtet.
 2. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET Gratulerer med dagen til Dr Lam!
 3. DATO FOR NESTE MØTE

Datoen for neste møte ble avtalt som søndag 2nd mars 2014, på 12.00-middag GMT Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting Mark Hoyle sendte unnskyldninger Møtet ble stengt ved GMT 12.56 Protokoll Margaret Brade Møtet holdt 11.00 GMT på 5th Januar 2014

NÅVÆRENDE: Personlig: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Mark Hoyle (kasserer) Dr. Paul Lam, direktør Philomena Kaarma Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Ved kall: Margaret Brade (sekretær), Shelia Rae, Jocelyn Simpson, Marty Kidder  
 1. VELKOMMEN
Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Rani Hughes
 1. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 2nd Desember 2013 ble foreslått av Philo Kaarma og utstilt av Carolyn Hotchkiss og godkjent av alle.
 2. MATTERS ARISING (ikke ellers på dagsordenen) Ingen problemer oppstår
 3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
4.1-medlemskap Medlemsnummer som skal oppdateres på neste møte.   4.2 Finance Report 4.2.1 Finansrapport: På grunn av et problem i banken, nå løst, var det ingen rapport på dette tidspunktet. En full oppdatering vil være tilgjengelig på neste møte.   4.2.2 budsjett: Mark holdt under pågående vurdering. 4.2.3 Utgifter som oppgraderer nettsiden og instruktørdatabasen: Dr Paul Lam bemerket at han fortsatt venter på endelige tall og også trengte å forstå splittelsen i kostnader mellom TCHI og TCP, og ville bringe ytterligere informasjon så snart som mulig. 4.2.4-sertifikatproduksjon: Raymond bekreftet at han nå hadde skrevet et utkast til forslagene om de to alternativene (se tidligere protokoller) som ville bli sendt til styret for godkjenning og deretter sendt til MT for vurdering og avstemning ved hjelp av Survey Monkey før beslutninger ble tatt. Tiltak: Raymond skal sende til styret umiddelbart for kommentar / godkjenning innen en uke.  
 1. INSTITERE UNNEKOMITEER
  1. Harmoniseringskomiteen: Carolyn vil ha en ytterligere rapport innen uken og vil sirkulere.
  2. Kampanjer og ressurser: ASA. American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014: Dr Lam bekreftet Ileina og Stan gjør fantastisk arbeid for konferansen. Stan vil målrette mot de mest interesserte i 5-10 i USA, og ringe dem personlig før konferansen. Paulus vil snakke med alle som vil snakke med ham. Hovedpunktet i ASA for å lage workshops. Kanskje MTs i USA kunne sette litt innsats. Styret bør skrive til amerikanske MTs.
Alle bedt om å se etter andre relevante konferanser for å få TCHI på dagsordenen. Noted ville være fint å lete etter måter å bli involvert med yngre mennesker som fortsatt jobber. I US Carolyn bemerket Obamacare kan skape noen muligheter til å sette TCH inn på velværeprogrammer på arbeidsplassen.
 1. Forskning og utvikling: Raymond rapporterte at han fremdeles jobbet med Rhayun på å fullføre protokoller for TCHI-forskning
 2. Opplæring og utdanning:
  1. MT Opplæring og utdanning: Dr Paul Lam jobbet nå med komiteen for å ta dette fremover.
  2. ST Trening: Takk ble registrert til MTs arbeid på manualer og opplæringsforslag.Første forslag fra Marty Kidder ble diskutert om måter å gjøre ST-trening og oppdatering mer standardisert og gi STs en spesiell ferdighet satt over hele verden.Det ble støttet at en god grunn til dette burde være en TCHI-ambisjon for 2014; at dette ville inkludere vurderer måter for noen MT er sertifisert for å trene i alle deler av verden for å minimere den økonomiske byrden på ST; og at det måtte være bra MT & ST-innspill i diskusjonen fra hele verden for å sikre riktig representasjon.Det ble enige om å etablere en underkomité for å ta disse diskusjonene fremover for å se på hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Det ble også avtalt å kontakte de personene som hadde gitt interesse for dette arbeidet gjennom årene.
 3. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
 4. DATO FOR NESTE MØTE
Datoen for det neste møtet ble avtalt som søndag 2nd Februar 2014, på 12.00-middag GMT Møte Medium: VOIP-konferansesamtale via GoToMeeting   Møtet ble stengt på GMT 11.40 Minutter Margaret Brade
 

Møtet holdt 12.00-klokkeslett GMT på 2nd desember 2013

DENNE Raymond Tang Ching Lau (Stol) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Dr Paul Lam, Regissør Mark Hoyle (Kassør) Margaret Brade (Sekretær) Shelia Rae Jocelyn Simpson Philomena Kaarma Marty Kidder 1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger bemerket fra Rani Hughes

2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 3rd November 2013 ble foreslått av Shelia Rae og utstilt av Carolyn Hotchkiss og godkjent av alle.

3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) Ingen saker oppstår

4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1 Membership Membership sto nå på: 51 Master Trainers (=); 77 Senior Trenere (=); 209 Premier Members (+ 11) 4.2 Finansrapport 4.2.1 Finance Report: Medlemskap Inntekt $ 21950 inkludert fornyelser som begynner å komme inn; Sertifikatinntektene økte, som inkluderer alle Paul Lams amerikanske workshops, på $ 13,749; Sum inntekt $ 36,758. Sum utgifter $ 27,310.29 og notert alle utgifter / gjeld hadde nå blitt betalt. Bankbalansen på dagens dato var $ 6,848.91. 4.2.2 Budsjett: Mark rapporterte at han hadde fortsatt diskusjoner med Gordana på TCP og ble enige om at 8 timer i uken på TCHI-arbeidet virket rimelig på dette tidspunktet. Dette representerte en kostnad til TCHI med alle ting inkludert i £ 24,220 for regnskapsåret. Vanligvis følte at TCHI trengte ca. $ 25,000 inntekt for å dekke kostnader. Med årlig inntekt på $ 20,235 representerte dette fortsatt en mangel, men den siste økningen i sertifikatkostnader på rundt $ 5,000 hadde gjort en forskjell så det var mulig for det nåværende året. Det ble anerkjent at det var uforutsigbar re-medlemskap og forståelse for å utvikle seg mønstre av sertifikatinntekt for å kunne forutsi mer pålitelig, men følte seg å være i en mye klarere posisjon. Mark ble takket for sitt arbeid og rapporteringen. 4.2.3 Utgifter for reparasjon og oppgradering av nettsiden og instruktørdatabasen: Ingen videre informasjon på dette tidspunktet, så videreført til neste møte. 4.2.4-sertifikatproduksjon: Dr Lam rapporterte at det var mulig å produsere et digitalt sertifikat, og dette ble avtalt som vei frem som tilbys et enklere system. (Det ble notert at medlemmene fortsatt kunne kjøpe et preget sertifikat mot ekstra kostnad og dekke porto om nødvendig). For øyeblikket er inntektene tilbake til TCHI fra workshops $ 5 per sertifikat, og det er ikke noe bidrag for notering på nettstedet til tross for kostnader som TCHI har pådratt seg. Det ble enighet om at beslutninger om riktig avgift måtte gi et enkelt og effektivt system for sertifikatutgifter for alle; En passende inntektsstrøm til TCHI for å dekke administrasjonskostnader påløper; og for å sikre at det er en positiv og anerkjent verdi proposisjon for hva MTs får fra TCHI. Etter en full diskusjon ble følgende alternativer notert: Alternativ 1 av flat avgift per verksted $ 125-150 for å dekke sertifikat- og administrasjonsgebyr Alternativ 2 administrasjonsgebyr på $ 50 for workshops på nettstedet pluss $ 5 per sertifikatgebyr Mulig alternativ 3 rundt økende MT registreringsavgiften avvist som ville skade de med færre verksteder. Det ble avtalt å skrive opp forslagene til styrets godkjenning og deretter sende forslagene til MTs og be dem om å vurdere alternativer og gi tilbakemelding / kommentarer / ideer gjennom Survey Monkey før beslutninger fattes. Tiltak: Raymond skal skrive opp. 4.3 Marketing Strategy American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014: Booth booket og 2 presentasjoner så Dr Lam utvikler seg og vil holde seg informert.

5. INSTITERE UNNEKOMITEER 5.1 Harmonization Committee: Ingen problemer / diskusjon 5.2 Promotion & Resources: Se over re ASA. 5.3 Research & Development: Raymond rapporterte at han fortsatt jobbet med Rhayun på å utvikle protokoller for TCHI-forskning 5.4 Training & Education: Forslag og forslag om MT-opplæring og utdanning mottatt fra Janet; Styret anerkjente arbeidet og støttet generelt forslagene, og ble enige om at dette skulle henvises til direktøren for å vurdere detaljene og komme tilbake med et svar.

6 NOEN ANDRE VIRKSOMHETER Paulus oppsummerte dette spørsmålet for diskusjon, da han følte at det trengte klarhet og også fordi fallforebygging var et voksende problem i mange deler av verden, og det var viktig å støtte instruktørene for å være klar å svare. Han anerkjente at disse to programmene ligner TCA og derfor ønsket å avklare at en instruktør som deltar i TCA, kan velge å også være sertifisert for TCF og STCA hvis de gjør et oppdrag for å gi dem nødvendig tilleggskunnskap og betale $ 6.1 for hver for å dekke kostnadene av tilleggsadministrasjon og sertifisering; MT er å betale ekstra sertifikatavgifter og notert at sertifikatet vil være knyttet til TCA-kvalifikasjonen, slik at det utløper samtidig. Styret ønsket velkommen og støttet disse forslagene fullt ut. Tiltak: Dr Lam for å skrive til MTs for å gi råd om hvordan de kvalifiserer til å undervise og deretter til instruktører å gi råd om ovenfor.

7 DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt for å bli avholdt i Sydney på søndag 5th januar 2014; Raymond å jobbe med Gordana re internettilgang og med Margaret re timing å imøtekomme andre som deltar og å gi råd.

Det ble avtalt at et ekstra møte skulle holdes på tirsdag 7th januar på Workshop for å være generalforsamlingen, og Mark vil rapportere om Medlemskap og Finans og Raymond for å gi en generell oppdatering.

Møter for året er notert på dagsordenen.

Dr Lam noterte følgende nettside for å bistå med tidssoner: http://www.timeanddate.com/worldclock/personal.html

Møtet ble stengt ved GMT + 8.10 minutter Margaret Brade


Møte holdt 12.00-middag GMT på 3rd November 2013 PRESENT: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Dr Paul Lam, Direktør Margaret Brade (Sekretær)
Mark Hoyle (kasserer)
Shelia Rae
Jocelyn Simpson
Philomena Kaarma
1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger notert fra Rani Hughes & Marty Kidder.
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 6th oktober 2013 ble foreslått av Carolyn Hotchkiss, utstilt av Mark Hoyle og godkjent av alle.
                      3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 Meeting Software: Bekreftet av stolen at Go to Meeting-lisensen var fornyet i et år, og selv om det var begrenset til en arrangør, ville det støtte ubegrensede møter, slik at detaljer blir sendt til alle styremedlemmer for bruk. 3.2 administrasjon av aldring AoA: Enighet om at alt mulig var gjort for å ta av dagsordenen. 3.3 CPR-bevis: Det ble avtalt å støtte og gi råd til MTs at: land hvor HLR var pålagt å gjennomføre workshops ville kreve bevis for et gyldig HLR-sertifikat som en del av sertifiseringen; land der det ikke kreves å gjennomføre workshops, ville det være sterk anbefaling, men bevis ville ikke være påkrevd. Det ble videre avtalt å øke styrken til anbefalingen kulturelt ved å generelt fremme god praksis og ved å tilby workshops på ukes lange workshops fra 2015. Standardisering av 3.4-oppdateringer (Paul Lam): Å merke seg at eventuelle bekymringer fra ST / MTs skal fremheves til Dr Lam i utgangspunktet for å gjennomføre utdanningsutvalget.
 
4 INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
4.1 Membership Membership sto nå på: 51 Master Trainers (=); 77 Senior Trenere (+ 1); 198 Premier Members (+ 10) Søknad om MT Emeritus: En søknad om medlemskap ble mottatt fra Stephanie Taylor som hadde bekreftet alle kvalifiserende kriterier. Søknaden ble støttet av Dr. Paul Lam, utsendt av Shelia Rae og enstemmig enige. Margaret vil gi råd til Stephanie og kopiere til Gordana å behandle. 4.2 Finance Report 4.2.1 Bank: Sertifikatinntekt øker til $ 8,160; Bankbalanse $ 7,371 For å være oppmerksom på at utgifter for reparasjon og oppgradering av instruktørdatabasen ikke var inkludert og holdt til neste møte som detaljer som ikke er tilgjengelige ennå. 4.2.2 Bank Signatører for Commonwealth Bank of Australia: Etter pensjonen fra styret til Anna Bennett og Colin McLoughlin ble det foreslått å fjerne navnene som signatarer for TCHI-kontoen med umiddelbar virkning. Det ble videre foreslått å legge til Gordana Naumoff, daglig leder og Mark Hoyle, kasserer som nye signatarer til kontoen med umiddelbar virkning. Forslagene om fjerning og tillegg av signatører som detaljert ble foreslått av viceformann Carolyn Hotchkiss, utsendt av sekretær Margaret Brade og avtalt enstemmig av styret. 4.2.3. Budsjett: Mark så på prognoser og aktuell informasjon foreslåtte årlige utgifter på $ 27,222 og årlig inntekt på $ 20,235, noe som indikerer en forventet mangel på omtrent $ 7,000 for å bare bryte seg. For å sjekke fremskrivninger, ville Gordana bekrefte administrasjonskostnadene ved å sjekke tiden på TCHI gjennom november og mer arbeid som fortsatt skal gjøres på forståelse av sertifikatinntekt. Merk deretter for å gi detaljerte fremskrivninger. Følgende ble notert om inntektsgenerering: Å vurdere sertifikatkostnader Å utvikle muligheter til å jobbe med MT til megler / legge til rette for workshops som kunne bli tilgjengelige for TCHI. Det ble avtalt at dette kunne være til stor nytte for både MT og Institute, og så videre enige om å iverksette tiltak for å: utvikle en forretningsplan, dele og diskutere med MTs og vurdere en pilot.  Å fokusere på å fremme og oppmuntre premiemedlemskapspakken, særlig på de ukompliserte verkstedene og ved rekertifisering. Det ble imidlertid også notert behovet for å være oppmerksom på økningen i administrasjonskostnader for disse aktivitetene - Merk å vurdere. 4.2.4-sertifikater: Dette ble sett på som et spørsmål som skal sendes til operasjonsteamet for å adressere. Men hovedproblemet ble identifisert som et spørsmål om timing, og det ble avtalt at en klargjøringsmelding skulle sendes av Dr Lam for å minne alle MTs om at kontoret ble gitt de nødvendige 4-ukers varsel, det ville ikke være et problem for møte-tidsskalaer. Dr Lam noterte også at han så på forbedrede prosesser for digitale sertifikater for fremtiden. 4.3 Kommunikasjon for nytt styre Ingen diskusjon på grunn av tid
4.4 Marketing Strategy American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014: Dr Lam var glad for å rapportere at begge papirene var blitt akseptert og en booth hadde blitt booket. Dr Lam gjorde også en økt for delegater som en del av konferanseprogrammet. Carolyn Hotchkiss ble enige om å ta forslag for å støtte Booths kostnader og å sponsere Beverley Roberts som medforfatter av papiret for å være på konferansen til TCHC; også å jobbe med TCHC og Dr Lam for å sikre dekning for messen. Global Health Conference i Singapore i 23-25 Juni 2014: Raymond å sirkulere informasjon til alle medlemmer som blir tilgjengelig. [Gjenta]
 
5 INSTITUTE SUBKOMITEER 5.1 Harmoniseringskomité: Ingen diskusjon 5.2 Promotion & Resources: Ingen diskusjon 5.3 Research & Development: Ingen diskusjon 5.4 Training & Education: Det ble notert at akkreditering var en viktig del av TCHIs arbeid, da det økte nærvær og troverdighet, og også når det ble oppnådd i ett land det hjalp andre i andre land da det kunne brukes som innflytelse. Det ble avtalt å støtte fornyelseskostnader på $ 300 som CE-leverandør for fysioterapeuter og PTAer. og lader hver USA MT som gir CEUs / CECs en $ 50 avgift for 2014. Shelia rådgiver Jim Starshak og Gordana for å bistå i prosesser.
 
6 NOEN ANDRE VIRKSOMHETER Ingen på grunn av tid
 
7 DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 1st desember 2013
 
Møtet ble stengt ved GMT + 9.35 minutter Margaret Brade.
Møtet holdt 12.00-klokkeslett GMT på 6th oktober 2013 DENNE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Dr Paul Lam, Regissør Margaret Brade (Sekretær) Shelia Rae Jocelyn Simpson Philomena Kaarma Mark Hoyle 1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet; Dr Lam på et verksted. 2. Styremedlemskap En nominasjon til Mark Hoyle for kasserer ble laget av Raymond, Chair, og utstilt av Philomena og ble enstemmig enige. Mark ble ønsket velkommen til styret og møtet. 3. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet 7th juli 2013 og 4th August 2013 ble foreslått, utstøttet og godkjent, med stavemåtekorreksjon, av alle til stede; Margaret nå å sende til Gordana for nettsiden. Det hadde vært en møteferd i september. 4. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen)
 • 4.1 Meeting Software: Den nåværende Gå til Meeting lisensen utløper 14th oktober neste. Raymond foreslo at etter å ha sjekket mulige alternativer, følte han at dette var den mest pålitelige programvaren og bør fornyes i minst neste år. Det ble avtalt å sjekke kostnader ($ 600 pa ca.) Og forny i ett år, gjennomgå årlig for å vurdere mulige nye alternativer i fremtiden.
 • 4.2 administrasjon av aldring AoA: Raymond fortsatt å kontakte Jim Starshak for å bistå med å utvikle denne saken.
5. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
 • 5.1 Medlemskap og Finans Rapport: Gordana hadde sendt informasjon og detaljene var som følger: - Medlemskap sto nå hos: 51 Master Trenere, 76 Senior Trenere, 188 Premier Members. Medlemskap Inntekt $ 19,880; Sertifikatinntekt $ 7,700; Sum inntekt $ 28,640, Bankbalanse $ $ 6,520. Mark gikk med på å sjekke om det finnes noen utestående fakturaer og også å samle informasjon om fremskrivninger for 13 / 14 og fremover. Denne informasjonen vil da bli brukt til å begynne å informere fremtidige budsjetter og å kontrollere bærekraften til dagens finansielle modell. Utgifter for reparasjon og oppgradering av instruktørdatabasen til neste møte.
 • 5.2-kommunikasjon for nytt styre: Facebook gikk frem, men meldingen kom ikke til mange, ikke på Facebook. Det ble avtalt Raymond ville beholde det som en privat gruppe, men ville åpne den for alle medlemmer og be om at Dr Lam sendte en e-post invitasjon til alle medlemmer til å bli med. Videre enige om at hvis det var et rimelig svar kunne fortsette å utvikle dette, om ikke, vil det bli vurdert. Det ble notert at TCHC Facebook siden var veldig aktiv.
 • 5.3 Marketing Strategy: American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014: Raymond for å sjekke sannsynlig dato for melding på 2-papirene som er sendt inn og holde TCHC informert om planlegging av rabatten for den planlagte booth slik at beslutninger kan bli gjort. Global Health Conference i Singapore i 23-25 Juni 2014: Raymond å sirkulere informasjon til alle medlemmer som blir tilgjengelig. [Gjenta]
6. INSTITUTSKOMMITTÉER
 • 6.1 Harmonization Committee (Carolyn Hotchkiss): Ingen aktivitet for tiden. Noted fortsatte fremdeles med søket etter flere medlemmer fra Australia og resten av verden for å bli med i USA og en britisk nominasjon - for å spørre Dr. Paul Lam for å hjelpe.
 • 6.2 Promotion & Resources: Dr Paul Lam foreslo utvikling av en generisk pakke med materialer for å gi folk en god start med å fremme arbeidet. Det ble notert at dette måtte utvikles med tilstrekkelig fleksibilitet til enkelt å tilpasse seg ulike landes varierende omstendigheter og behov. Det ble lagt merke til at tilgang til dette kunne være en annen fordel med premiership-medlemskap.
 • 6.3 Research & Development: Raymond bemerket at han og Rhayun Song utviklet ideer rundt forskningsprotokoller for å gi folk en god generell start når de gjorde forskning for Tai Chi. Det ble lagt merke til at tilgang til dette kunne være en annen fordel med premiership-medlemskap.
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
 • 7.1 CPR Bevis for sertifisering: Etter diskusjon som svar på en forespørsel ble det avtalt å anbefale Paulus at deltakerne skulle være pålagt å produsere bevis for å ha grunnleggende HLR-ferdigheter før sertifisering over hele verkstedet; også å se på måter å bistå folk med på dette ved økter på workshop i fremtiden.
 • 7.2 oppdateringer - standardisering av programmer som skal holdes på dagsorden for diskusjon når Paul presenterer.
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 3rd November 2013

Møtet ble stengt ved GMT + 8.50 minutter Margaret Brade.


Møtet holdt 12.00-klokkeslett GMT på 4th August, 2013
 
DENNE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Dr. Paul Lam, Direktør Philomena Kaarma Shelia Rae
Jocelyn Simpson
1.VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble mottatt fra Margaret Brade, Marty Kidder, Rani Hughes. Å merke seg at Colin McLoughlin hadde sagt seg fra styret etter hans pensjon Takk ble registrert til Colin for sitt arbeid i styret.
 
2.MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 7th juli 2013 var ikke tilgjengelig ennå og ville bli brakt til neste møte.
 
3.MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen)
 • 3.1 Gift: Det ble notert at takk til Anna hadde blitt verdsatt.
 • 3.2 administrasjon av aldring AOA: Raymond for å kontakte Jim Starshak for å bistå med å utvikle seg; andre for å sjekke nettsiden for ytterligere informasjon.
 
4.INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
 • 4.1 Medlemskaps- og finansrapport Gordana hadde sendt informasjon og detaljene var som følger: Medlemskapet sto nå hos: 51 Master Trainers, 73 Senior Trenere, 167 Premier Members En Faktura fra TCP for Refusjon for Dr. Paul Lams amerikanske utgifter til TCHI Total $ 2128.00 USD hadde blitt avgjort. Dette hadde inkludert CEU-kostnader og originale GoTo Meeting-kostnader. Å notere og budsjett for løpende kostnader. Medlemskap Inntekt $ 19,010; Sertifikatinntekt $ 5,241; Bankbalanse $ 3,351.15 For møter for å prøve gratis Google Hangout, om ikke, må du fornye å gå til møte.
 • 4.2 Kommunikasjon for nytt styre. Facebook utviklet seg, men en utfordring overbeviste de som ikke var på Facebook for å bli med. Det ble avtalt Raymond ville åpne gruppen for alle medlemmer og tilnærming Tai Chi Jennifer og også for Philo og Raymond å være administratorer. Notert om flere administratorer kreves senere, kunne nærme seg et bredere medlemskap for frivillige.
 • 4.3 Marketing Strategy American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014: Det ble notert at det ikke var noen nyheter om godkjenning av papirer ennå, som var nødvendig før november. Carolyn og Shelia ville utvikle seg med en booth, men med forsiktighet for å gå inn på nonprofitraten. Global Health Conference i Singapore i 23-25 Juni 2014: Raymond ville jobbe med kolleger og Dr Lam for å utvikle en TCHI-tilstedeværelse. Raymond sirkulerer informasjon til alle medlemmer som blir tilgjengelig.

5.INSTITERE UNNEKOMITEER
 • 5.1 Harmonization Committee (Carolyn Hodgkiss): Kunngjort en nominasjon fra Europa mottatt via info @ email og to fra Nord-Amerika direkte, så andre verdensområder, inkludert Australia som ikke er dekket. Avtalt at Carolyn resirkulerer e-posten og Paul og andre styremedlemmer for å prøve å fremme for å bekrefte medlemskap på neste møte.
 • 5.2 Andre komiteer: Raymond til å bringe ideer tilbake til neste møte.
 
 
6.ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
 • 6.1 Treasurer: Avtalt å utnevne en ny kasserer, helst, men ikke nødvendigvis lokalisert i Australia, for å jobbe med Gordana og som grunnlov basert på australske lover. Paul, Philo og Rani for å hjelpe til med å identifisere noen.
 • 6.2 Racist Kommentarer: En epost hadde blitt sendt til styret angående et racistisk problem. Carolyn hadde reagert på vegne av styret å gi råd om at han fullt ut hadde vurdert problemene som det føltes at etiske retningslinjer riktig adresserte prinsippene om å skape et læringsmiljø som virkelig gleder seg og inkluderer alle studenter. Carolyn ble takket for sitt omfattende svar.
 
7.DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 1 september 2013
Møtet stengt på GMT + 8.40 minutter Margaret Brade via opptak

 
MØTE holdt 12.00-middag GMT på 7th juli 2013
 
DENNE: Raymond Tang Ching Lau (Stol)
Dr. Paul Lam, direktør
Carolyn Hotchkiss (Vice Chair)
Rani Hughes
Jocelyn Simpson Philomena Kaarma Colin McLoughlin.
Shelia Rae Marty Kidder
 
1.VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble mottatt fra Margaret Brade.
 
2.MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 2nd juni 2013 ble godkjent, utstått og avtalt. Disse vil nå bli sendt for å bli lagt ut på TCHI nettsted ACTION Margaret.
3.MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen)
 • 3.1 Bruk av tchi.org -Agreed nettsiden vil brukeadmin@tchi.orge-postadresse for nominasjoner. Disse vil bli mottatt av Margaret som sekretær.
 • 3.2 administrasjon av aldring AoA-anerkjennelse: Paul for å sende Marty det aktuelle papirarbeidet som trengs, og Marty skal sende til relevant person så snart han hører tilbake fra sin e-post.
 
4.INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON
 • 4.1 Finance Report (kasserer) Gordana hadde sendt dette og detaljene var som følger: Medlemskap Inntekt $ 18,270; Sertifikatinntekt $ 4,225 En betaling på $ 17,944.85 ble gjort til TCP Australia. Bankbalanse $ 4,439.69 Medlemskap var nå: 51 Master Trainers @ $ 160; 72 Senior Trenere @ $ 80; 145 Premier Members @ $ 30
 • 4.2-kommunikasjon for New Board Agreed Facebook fungerte bra og bør fortsette å bli prøvd; medlemmer til å vurdere måter å forbedre opprettelsen av grupper og email Raymond med ideer. Også enige om at Raymond tidligere styremedlemmer og underkomiteens medlemmer måtte bli varslet til Facebook-kontoen og invitert til å bli med via e-post som ikke alle hadde Facebook. ACTION Raymond til e-post. Videre ble det avtalt å svare på et forslag fra Colin Hughes og be ham om å sette opp en koblet på side og for styremedlemmene å prøve dette også. Kommunikasjon til styret: Noted Go to Meeting slutter i september og vil kreve at finansielle investeringer fornyes. Avtalt å vurdere Google Hangout som et gratis alternativ; alle medlemmene for å få Gmail-konto og Marty å sette opp.
 • 4.3 Marketing Strategy • Noterte 2 presentasjoner sendt og resultat på aksept forventet august / september vil danne grunnlag for fremtidig arbeid. • Tilstedeværelse på American Society of Aging Conference San Diego Mars 2014 gjennom en messe. Carolyn og Shelia ble enige om å sette folk i kontakt for å ta dette videre sammen som TCHC og TCI.
 • 4.4 Andre saker Utskrift av sertifikater: Paypal ser ut til å fungere godt og ble enige om å fortsette og overvåke for tiden. Forholdet til andre organisasjoner: Local kommuniserer danner som TCHC, som allerede er godt etablert i USA, og ser ut til å gjøre det samme i Storbritannia, NZ og Singapore. Trenger å etablere et forhold med disse nasjonale organisasjonene for å samarbeide med det internasjonale TCI og tolke og støtte disse politikkene lokalt nasjonalt. Det ble bekreftet at det var vanskelig å trekke klare linjer på hvem som ville gjøre hva. Aksjon Raymond til å skrive inn en artikkel for TCI og TCHC Boards å vurdere og diskutere videre

5.INSTITERE UNNEKOMITEER

 • 5.1 Harmonization Committee (Carolyn Hotchkiss): Utkast til epostsøkende nominasjoner sirkulert og en gang enige om å sende til Paul for å distribuere.
 • 5.2 Training & Education: Raymond tar med ideer til neste møte.
 • 5.3 Research & Development: Raymond tar med ideer til neste møte.
 • 5.4 Promotion & Resources: Raymond tar med ideer til neste møte.
6.ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
 • 6.1 Foreslått for medlemmer å se på TCHC (USA) nettsted for ideer etc.
 • 6.2 enstemmig enige om å støtte en direktør pris og en gavekort i anerkjennelse og takk til Anna i mange år arbeid.
 
7.DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 4th August 2013
Møtet stengt på GMT + 9.10
Minutter Margaret Brade via innspilling

Møtet holdt 12.00-klokkeslett GMT på 2nd juni 2013
Nåværende: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Margaret Brade (Sekretær) Rani Hughes Jocelyn Simpson Philomena Kaarma

                    1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble mottatt fra Dr. Paul Lam, Marty Kidder, Shelia Rae og Colin McLoughlin. 2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 5 May 2013 ble godkjent, utstøttet og avtalt. Disse vil nå bli sendt for å bli lagt ut på TCHI nettsted ACTION Margaret. 3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 Bruk av tchi.org-Margaret bekreftet at hun hadde blitt informert om at admin@tchi.org hadde blitt satt opp og ville bli omdirigert til sekretæren. Sette opp individuelle e-postadresser som skal behandles på et fremtidig møte. 3.2 administrasjon av aldring AoA: Kontaktpunktet var fortsatt ikke klarlagt; Raymond skal følge videre med Marty. 4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1-vedtektene omtale Raymond rapporterte at avtalen ble mottatt av alle for godkjenning av lovene. Merkede løpende problemer rundt prosessen for utskrift av sertifikater vil fortsette, men bør ikke hindre at lovene godkjennes. Det ble enige om å godkjenne lovene som tegnet med australsk stavemåte for å reflektere registreringen av instituttet i Australia, og at de skal sendes for å bli lagt ut på nettsiden. Tiltak: Carolyn 4.2 Medlemskapsoppdatering Bekreftet og betalt medlemskap for året Jan til desember 13 ble økt med 1 nye ST: 51 Master Trainers; 71 Senior Trenere Premium Medlemmer @ $ 30 hver økt fra 44 til 105. 4.3 Finance Report (kasserer) Medlemskap Inntekt $ 16,990; Bankbalanse etter mindre utgifter $ 20,943 Notert i budsjettinntektene fra sertifikater var en viktig inntektspost for instituttet og måtte vurderes i noen diskusjoner. Monetar utbetalt av TCP America og Australia på vegne av instituttet for oppsett representerte fortsatt et mangel. 4.4 Kommunikasjonskanaler for New Board Facebook Page etablert og ble enige om å inkludere alle de på underkomiteer som neste trinn. Tiltak Gordana å sende navn til Raymond. 4.5 Marketing Strategy Det ble avtalt Raymond ville sirkulere det eksisterende forslaget om TC for Diabetes å bruke som utgangspunkt / mal, samt ideer for en diversifisert strategi for både intern og ekstern markedsføring. 5. INSTITUTSKOMMITTÉER 5.1 Harmoniseringskomité (Carolyn Hodgkiss) Etter diskusjon ble det avtalt: Utvalget skulle bestå av Master Trainers, en fra hver av 3-regionene sammen med Vice Chair - totalt 4-medlemmer bør opprettes på forhånd for å sikre uavhengighet fra problemstillinger. En første og en annen fra hver av de tre regionene ville resultere i et basseng av 6 å tegne fra. Styret bestemmer om mer enn to navn fremsettes. Detaljer vil bli holdt konfidensielt av komiteen, men for åpenhet vil en anonym oversikt over problemet bli registrert i protokollen. 5.2 Opplæring og utdanning MT & ST Bok å bli presentert på et fremtidig styre for signering. 5.3 Research & Development Rhayun Song hadde bekreftet at det var lite fremgang å rapportere. 5.4 Promotion & Resources [Repeat] Stolen ville kontakte Jim for å vurdere beste måten å ta dette fremover. 6. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET Fremtidig dagsordenspost avtalt som forholdet mellom TCHI og TC America. 7. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som GMT + 8 søndag 7th juli 2013. Fremtidige møter ble avtalt som GMT + 8 den første søndagen i måneden. Medlemmer ble påminnet om å sjekke tider rundt dagslysbesparelser. Møtet ble stengt ved GMT + 9.10 minutter Margaret Brade


 
MØTE holdt 12.00-middag GMT på 5th mai, 2013
DENNE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Rani Hughes Carolyn Hotchkiss (Vice Styre) Shelia Rae Colin McLoughlin (Kassør) (del) Jocelyn Simpson Margaret Brade (Sekretær) Philomena Kaarma Dr Paul Lam (Regissør)
 
1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet. Unnskyldninger ble mottatt fra Marty Kidder
 
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 7 April 2013 ble godkjent, utstått og avtalt. Disse vil nå bli sendt til Anna Bennett for å bli lagt ut på TCHI nettsiden.
 
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 Bruk av tchi.org - referansepunkt 7.3 minutter fra mars 2013. Avtalt å se på å sette opp en admin @ e-post og andre som ønsket. Tiltak: Paul.
3.2 Gjenta kostnad for sertifikater: For å merke seg at årsaken til gjentatt sertifikatkostnader for ulike kurs er at alle kvitteringer brukes til å bidra til utviklingskostnadene til hvert annet program.
3.3 administrasjon av aldring AoA: Marty hadde rapportert at vi trengte å sende inn en pakke til AoA for å heve vår programkategori. Det ble avtalt å søke avklaring fra Marty om kontaktpunktet på AoA, de nødvendige dokumentene. Tiltak Raymond.
 
4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1 Bylaws Review Noterte endringer, inkludert MT Emeritus, måtte godkjennes. Avtalt å e-post og be om godkjenning fra alle styremedlemmer innen en uke, og en gang godkjent ville da bli sendt for innlegging på TCHI nettsiden. Tiltak: Raymond.
 
4.2 Membership Update: Bekreftet og betalt medlemskap for året Jan til Des 13 ble økt med 1 nye MT: 51 Master Trainers; 70 Senior Trenere
Det var nå 44 Premium Members @ $ 30 hver.
Styret diskutert om MTs betaling for sertifikater og ble enige om at betaling skulle gjøres direkte til Paypal-konto under TCHI.
 
4.3 Finance Report (kasserer) Medlemskap Inntekt $ 15,080; Bankbalanse etter mindre utgifter $ $ 18,863 Monies utbetalt av TCP America og Australia på vegne av instituttet for oppstart og kjøring på totalt $ 22,282 representerte fortsatt et mangel.

Kasserer presenterte utgiftsprognoser for perioden til 30th juni 13 og de følgende to årene. Å inkludere alle kostnader, inkludert å opprettholde TCHI nettsted. Element Periode som slutter 30 / 06 / 13 FY2013 / 2014 FY2014 / 2015 Totalt $ 5,159.36 $ 33,669.60 $ 35,264.80

 
Avtalt å vurdere fremtidige inntekter, inkludert sertifikatavgifter, premiummedlemskap og også å vurdere administrasjonskostnader for å se om det kunne reduseres fremover. Beslutning om tidsskala for å betale penger skyldig til TCP ville da bli gjort.
 
4.4 Kommunikasjonskanaler for New Board Facebook-siden fortsatt fremdeles ACTION Raymond
 
4.5 Marketing Strategy Paul noterte et forslag om TC for diabetes. Tiltak Paul og Raymond møtes og satte sammen starten på en strategi for styret å utvikle
 
5. INSTITUTSKOMMITTÉER 5.1 Harmoniseringskomité (Carolyn Hodgkiss) For å rapportere på neste møte Spørsmål fra Rani re Finansielle vanskeligheter bekreftet som ikke en del av denne komiteen - se seksjon 6.1 februar 2013 Protokoll.
 
5.2 Training & Education STs - Jef Morris foreslått av Dr Lam å lede ST utdanningskomité. Forslaget ble akseptert av de som var til stede med en stemme hverken for eller imot.
 
5.3 Research & Development Avtalt at Roy Geib og Rhayun Song inviteres til et fremtidig møte ACTION Raymond.
 
5.4 Promotion & Resources [Repeat] Stolen ville kontakte Jim for å vurdere beste måten å ta dette fremover. .
 
6. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
 
7. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 2nd juni 2013 Fremtidige møter ble avtalt som GMT + 8 den første søndagen i måneden. Medlemmer ble påminnet om å sjekke tider rundt dagslysbesparelser.
 
Møtet ble stengt ved GMT + 9.10 minutter Margaret Brade


 
Møtet holdt 12.00-klokkeslett GMT på 7th April 2013
NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (Stol) Dr. Paul Lam (direktør)
Rani Hughes Colin McLoughlin (kasserer) Shelia Rae Margaret Brade (sekretær) Jocelyn Simpson Marty Kidder
 
1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet Unnskyldninger ble mottatt fra Carolyn Hotchkiss og Philomena Kaarma
 
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 3 mars 2013 ble godkjent, utstått og avtalt.

Disse vil nå bli sendt til Anna Bennett for å bli lagt ut på TCHI nettsiden.

 
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) Ingen
 
4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1 Bylaws Review Det ble avtalt at den endelige versjonen nå skal sendes for å sette inn på nettsiden; AKTIVITET Margaret å snakke med Carolyn for å sende endelig versjon til Anna.
4.2 Membership Update: Bekreftet og betalt medlemskap for året Jan til Des 13 var: 50 Master Trainers; 70 Senior Trenere

MT Emiritus: Det ble enighet om at det skulle være en måte for MTs som ikke lenger kjørte noen verksteder for å være involvert så lenge de fortsatt var forpliktet til TCHI-prinsippene. En årlig medlemsavgift på $ 30 AUS ble avtalt med det første medlemskapet som ble avtalt av styret i hvert enkelt tilfelle. Tiltak Carolyn blir bedt om å inkludere dette i vedtektene 4.3 Finance Report (kasserer) Medlemskap Inntekt $ 13,600, annen inntekt $ 1,966, Sum inntekt $ 15,566.00 Mindre utgifter igjen balanse på $ 15,116.14

Detaljer om tid gitt og penger utbetalt av TCP America og Australia på vegne av instituttet som en del av innstillingen ble vurdert. Disse utgjorde $ 22,282.59, og så var det et mangel i dag. Da disse regnskapene inkluderte oppsettskostnader, ble det avtalt at et klarere bilde var nødvendig for å vurdere inntekter og utgifter. Kassøren ble bedt om å ta med prognoser for perioden til 30th juni 13 og de følgende to årene. Å inkludere alle kostnader, inkludert å opprettholde TCHI nettsted. Beslutning om tidsskala for å betale penger skyldig til TCP ville da bli gjort. 4.4 Kommunikasjonskanaler for nytt styre Det ble avtalt at dagens kommunikasjonsmetoder var i hovedsak passiv og ønsket en mer direkte og aktiv tilnærming. Følgende to forslag ble enige om utvikling:
 • Å se på en lukket Facebook-side. Margaret å sette opp bare for styremedlemmer til neste møte.
 • I tillegg til å sette godkjente minutter på nettsiden, benytter de geografiske representantene i styret å sende ut minuttene direkte for å øke muligheten for kommentar og tilbakemelding. Det ble notert som viktig for å unngå personlig kommentar og bevare integriteten til protokollen og ikke kommentere dem fra et personlig perspektiv.  
5. INSTITERE UNNEKOMITEER En oppdatering fra hver underkomité hadde blitt sirkulert og ble vurdert:
5.1 Harmonization Committee (Carolyn Hodgkiss) Å plukke opp på neste møte
 
5.2 Training & Education MT er - enige om å sette opp MT-materialer. ST-støtten til å utvikle den formaliserte ST-trening og å få en oppdatering etter ST-treningen i juni.
 
5.3 Forskning og Utvikling Biomedisinsk og Psykologisk Forskning Underkomite Noterte finansieringsproblemer og håpet bredere forpliktelse med medlemmer kan bringe inn ny informasjon. Avtalt at Roy Geib skulle bli invitert til møtet i mai.

Opplæringsforskning Underkomite Update notert og Rhayun Song å bli invitert til juni møte.

5.4 Promotion & Resources Oppdatering fra Jim noterte og ble enige om at stolen ville kontakte Jim for å vurdere beste måten å ta dette fremover.

6. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET
6.1 CDC Dr Paul Lam bemerket den betydelige suksessen med anerkjennelsen fra det amerikanske senter for sykdomsbekjempelse og forebygging (CDC), og det ble avtalt å vurdere hvordan man skal bruke dette som en del av en markedsføringsstrategi. For å bli vurdert videre.
 
6.2 administrasjon på aldring (AoA) Dr. Paul Lam bemerket at AoA hadde funnet Arthritis Foundation Tai Chi-programmet for å møte de høyeste nivåkriteriene for AoA-bevisbasert sykdomsforebygging og helsefremmende programmer. Det var imidlertid ikke kjent at Arthritis Foundation Tai Chi-programmet er Tai Chi for Arthritis-programmet. Det ble avtalt at dette måtte korrigeres; Tiltak Marty å vurdere beste vei fremover og om nødvendig å snakke med stolen for å skrive.
 
7. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som GMT + 8 søndag 5th May 2013
Fremtidige møter ble avtalt som GMT + 8 den første søndagen i måneden. Medlemmer ble påminnet om å sjekke tider rundt dagslysbesparelser.
Møtet ble stengt ved GMT + 9 minutter Margaret Brade


MØTE holdt 12.00-klokkeslett GMT på 3rd March 2013
NÅVÆRENDE: Raymond Tang Ching Lau (leder) Dr Paul Lam (direktør) Carolyn Hotchkiss (Vice Chair) Philomena Kaarma Colin McLoughlin (kasserer) Shelia Rae Margaret Brade (sekretær) Jocelyn Simpson
 
1. VELKOMMEN Raymond ønsket velkommen til møtet Unnskyld / ikke tilstede var Rani Hughes og Marty Kidder
 
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Protokollen fra møtet i 10th februar 2013 ble godkjent av Carolyn Hotchkiss og utstøtt av Shelia Rae og ble enige om.

Disse vil nå bli sendt til Anna Bennett for å bli lagt ut på TCHI nettsiden.

 
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) Vare 6.1 Februar Notater Takk: Dr Paul Lam bekreftet at dette var i hånden, og han ville ordne brevet til alle MT og ST til å takke dem for deres medlemskap og støtte for at instituttet skal sendes ut av Anna.

                      4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1-vedtektene gjennomgang Carolyn Hotchkiss sirkulerte et utkast til Tai Chi for helseinstituttets vedtak for diskusjon og kommentar. Det ble notert at forfatningen var relativt fast under NSW lov, men vedtektene ga mer av et arbeidsdokument. Carolyn ble takket for sitt arbeid på et veldig lesbart dokument.

Dokumentet ble gjennomgått og noen endringer foreslått. Det ble enighet om at et videre utkast skulle sirkuleres, og ytterligere kommentarer fra styret skulle sendes til Carolyn. Et endelig utkast vil bli sendt før neste møte med hensikt å signere dette av på aprilmøtet. Når de er ferdig, vil de bli lagt ut på nettsiden.
 
4.2 Finance Report (kasserer) Det ble rapportert at det var nå 50 MT og 70 ST betalte med totalt beløp mottatt av $ 14,000; balansen som nå ble holdt av instituttet var $ 13576
 
4.3 Membership Update Det ble avtalt å spørre Anna Bennett for å sende en medlemskapsoppdatering som på denne dato og til neste møte.
 
4.4 Kommunikasjonskanaler for nytt styre Det var tidligere diskusjon om viktigheten av å se på kommunikasjonskanaler for medlemmer og styret; Forslag til å bli brakt til neste møte for diskusjon.
5. INSTITUTSKOMMITTÉER Oppgaven / hensikten til underkomiteene vil bli fastsatt i vedtektene.
5.1 Harmonization Committee (Carolyn Hodgkiss) Det ble avtalt at brev skulle nå sendes for å be om frivillige å etablere en liten stående gruppe fra ulike deler av verden.

5.2 Training & Education Stolen vil søke en oppdateringsrapport fra underkomiteens leder, Janet Comb. Jocelyn ble også enige om å sjekke situasjonen.

 
5.3 Forskning og utvikling Stolen vil søke en oppdateringsrapport fra underkomiteens leder, Rhayun Song.

5.4 Promotion & Resources Carolyn vil oppdatere formålet med vedtektene for å inkludere videreutdanning, viktige hendelser etc. Også å sende epost til alle NTs via Dr. Paul Lam - for å søke interesse for dette og å prøve å finne en stol for denne komiteen. Philomenia bemerket at hun var villig til å være forlovet med denne underutvalget.

 
6. Fremtidige dagsordener Dette ble diskutert og minutert under punkter ovenfor.
 
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 7.1 Gå til møte Det ble avtalt å bruke TCHI-finansiering for å fornye registreringen "Gå til møte" når den nåværende registreringen løper ut i september 2013. Raymond til handling

7.2 Finance Det ble notert at penger utbetalt på Instituttets vegne som en del av oppsettet nå skal faktureres. Det ble avtalt at kassøren skulle snakke med direktøren og konsernsjef for å etablere detaljer. Dette ville bli brakt til neste møte.

7.3 Nettsted En vare kjøpt var navnet tchi.org kjøpt for $ 600 av Pail i november 2012 etter styreavtale Paul reiste mulig bruk av den nye nettsiden tchi.org, generelt og også for e-post, og det ble enige om at alle skulle vurdere for diskusjon på neste møte.
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som: 12 Noon GMT Søndag 7th April 2013 Fremtidige møter ble avtalt som 12 Noon GMT den første søndagen i måneden. Medlemmer ble påminnet om å sjekke tider rundt dagslysbesparelser.
Møtet ble stengt ved 13.15 minutter Margaret Brade


 
MØTE holdt 23.15 GMT på 10th februar 2013
NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Stol) Shelia Rae Dr Paul Lam Raymond Tang Ching Lau John Gough Jocelyn Simpson (problemer med forbindelse) Marty Kidder Philomena Kaarma Margaret Brade Carolyn Hotchkiss Rani Hughes Colin McLoughlin
 
1. VELKOMMEN Notert dette var et spesielt overdragelsesmøte, inkludert tidligere og nye styre. Medlemmene ble introdusert av formannen, nåværende medlemmer, og av dr Lam, nye medlemmer. Noted alles biografi er på linje.

2. MINUTTER AV SENESTE MØTE John Gough noterte sitt møte på januarmøtet. Med dette endringsforslaget ble protokollen foreslått utsendt og alle enige om at protokollen fra møtet i 13th januar 2013 ble akseptert. Disse vil nå bli sendt til Anna Bennett for å bli lagt ut på TCHI nettsiden.
 
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen)
3.1 Møtearrangementer: Rhayun bemerket at arrangementet "Gå til møte" inkludert opptak var gyldig til september 2013, og styret måtte vurdere på forhånd om det skulle fornyes for ytterligere år eller hva som skal gjøres etter den datoen.
 
4. INSTITUTE ADMINISTRASJON 4.1 Bylaws: Carolyn bemerket TCHI er en NSW non-profit organisasjon og styret har jobbet med grunnloven og vedtektene for å få det til å fungere for TCHI. Dette har særlig inkludert medlemskap, generell oppførsel av møter og forhold til andre TC-fellesskap. Kvorum som skal kontrolleres (Carolyn) Det ble avtalt å gi tid til det nye styret å fullføre arbeidet med vedtektene og deretter når fullført innlegg på nettsiden.

4.2 TCHI erklæring: Dr Lam presenterte en uttalelse som skal legges på linje og gir en oppdatert uttalelse av hvor instituttet er opp til. Dette ble enstemmig støttet og sendt til AB for å bli lagt ut på TCHIs nettsted.

4.3 Treasurer's Report: Colin rapporterte at 48 MT og 65 ST hadde gått med i medlemskap som resulterte i inntekter fra AUD 12,900 til instituttet. Dr Paul Lam bekreftet at det var positiv støtte fra alle de som ønsket å forbli aktivt involvert.
5. TCHI BOARD 5.1 Valg: En redegjørelse for hovedoffisternes rolle og oppdrag hadde blitt sirkulert til alle medlemmer og ble referert. Nominasjoner fant sted på følgende måte: Stol:Raymond Tang Ching Lau, nominert dr. Paul Lam, utsendt Rani Hughes Vice leder:Carolyn Hotchkiss, nominert Margaret Brade, utstationerte Dr. Paul Lam Sekretær:Margaret Brade, nominert dr. Paul Lam, utstasjonert Carolyn Hotchkiss Kasserer:Colin McLoughlin, nominert Carolyn Hotchkiss, utsendt Rani Hughes Det var ingen andre nominasjoner, og alle nominasjoner ble enstemmig støttet. 5.2-styrevalgets vurdering av ytterligere ekspertmedlem ble vurdert og Marty Kidder ble nominert av dr. Paul Lam og utnevnt av Margaret Brade og ble enige enstemmig.
6. INSTITUTSSTYRING 6.1 Medlemsproblemer: Dr Lam hadde sirkulert et papir som lagde ulike forslag til kriterier. Følgende forslag ble utarbeidet og enstemmig avtalt: i. Enkelte spesielle behandlinger for særlig økonomisk motgang eller annen grunn styret føler seg hensiktsmessig, er mulig ved å fravike medlemsavgiften fra år til år. Beslutninger om motgang vil bli vurdert av kasserer og det aktuelle styremedlemmet for regionen. Hvis noen tvist ville dette gå til Harmoniseringskomiteen. Rekordene ville bli beholdt av alle beslutninger som ble gjort for å vise konsistens over tid. Informasjon om slike beslutninger vil bli inkludert i Treasurers-rapporten og antall dispensasjoner som bare registreres i protokollen. ii. Eventuelle MT eller ST som ikke kvalifiserer for avgiften som skal fravikes, vil bli gitt seks måneders grace periode å betale. iii. En hvilken som helst ST hvis kvalifisering av instruktører ikke er oppdatert, vil bli gitt seks måneder for å oppdatere. Det ble enighet om at et takknemål ville bli sendt til alle MT og ST for å takke dem for deres medlemskap og støtte til instituttet; Paul å ordne å sende.
 
6.2 Harmoniseringskomité: Forslag om at eventuelle problemer med fjerning av en ST bør sitte med denne komiteen til opplæring av rolle og ansvar for STs godkjente medlemskap i dette bør være så åpen som mulig. Carolyn som leder ville sende en kommunikasjon til alle medlemmer for å invitere involvering og rapportere på neste møte. 6.3 Stående Underkomiteer: Tre stående komiteer notert: - Opplæring og utdanning - Forskning og utvikling - Fremme og ressurser Oppdateringer skal gis på neste møte.
 
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 7.1 Takk: Oppriktig takk ble registrert til de som har gått ned eller gikk ned: Jim Starshak som tidligere medlem og første leder, Rhayun Song som første viceformann og tok over Chair, og John Gough og Roy Geib, opprinnelige styremedlemmer og takk til alle for deres individuelle positive bidrag til å få instituttet til dette punktet. 7.2 Kommunikasjon: Tidligere diskusjoner og kommentarer fra medlemmer hadde fremhevet viktigheten av å se på kanaler for medlemmer og styret; alternativer som skal vurderes og bringes til neste møte.
 
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som: 12 Noon GMT på søndag 3rd March Fremtidige møter ble avtalt som 12 Noon GMT den første søndagen i måneden. Medlemmer ble påminnet om å sjekke tider rundt dagslysbesparelser.
 
Møtet ble stengt ved 13.20 minutter Margaret Brade
MØTE holdt 23.15 GMT på 13th januar 2013
NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Stol) Dr Paul Lam Marty Kidder Carolyn Hotchkiss Colin McLoughlin Rani Hughes John Gough I møte: Shelia Rae, TCHI
apologies: Margaret Brade Dr Roy Geib
 

1. VELKOMMEN Alle velkommen og unnskyldte bemerket.

2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Foreslått utsendt og alle enige om at protokollen fra møtet i 16th December 2012 ble akseptert.

3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) Ingen

4. STYRELSES VALG Styret behandlet tidslinjen for valg og noterte følgende:
 • Valgdato revidert - e-postundersøkelse for avstemning sendes til alle betalte medlemmer mandag januar 14
 • Valgperiode onsdag 16 til tirsdag ved midnatt i personer land
 • Nytt styre annonserte januar 23, og legges på nettsiden.
 • Styret begynner februar 1, 2013
5. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 5.1 gjennomgang av konstitusjon og operasjonelle prosesser Oppdatering Ingen virksomhet.

5.2 Harmoniseringskomité Carolyn presenterte forslag i forhold til vilkårene for den vedtatte stående harmoniseringsutvalget. Følgende ble avtalt:

 • Den første fasen av å håndtere et problem bør være lokalt gjennom en enkel klage / problemstilling med sikte på å løse gjennom god kommunikasjon. Hvis dette ikke kunne komme til en beslutning, ville saken bli henvist til Harmoniseringskomiteen som ville ha et komplett sett med rettsmidler.
 • Styrets nestleder vil styre Harmoniseringskomiteen. Styret vil utnevne fire medlemmer til komiteen fra lederne av master trenere og senior trener. Komiteens medlemskap skal representere minst to av TCHI-regionene.
 • Oppdragsbetingelsene skal forelegges det nye styret for sluttføring.

5.3 Treasurer's Report Colin rapporterte at 37 MT og 54 ST hadde betalt for å gjøre totale kvitteringer $ 9540 AUD.

6. PUNKTER TIL MERKNAD FOR FREMTIDIG DAG Spørsmål notert for det nye styret å vurdere:
 
 • Utstedelse av MT og ST som ikke har betalt
 • Utstedelse av potensiell duplisering mellom TCHI og nasjonale organisasjoner
 • Utstedelse av oppmuntrende medlems involvering gjennom tilbakemeldingsmekanismer (se punkt 7.1 desember minutter).
 • Medlemmer bare seksjoner på nettsiden / Facebook etc.
 • Engasjerer med de tre stående komiteene *Opplæring og utdanning *Forskning og utvikling *Kampanjer og ressurser
 • Bygg et fellesskap av ST over hele verden, inkludert planlagt ST-opplæring
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none

8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt for 10th februar 2013, som ville være et overtaksmøte for de trekkende medlemmene og de nyvalgte medlemmene.

Møtet stengt ved 12.00 midnatt GMT Minutter Margaret Brade fra innspilling


 
MØTE holdt 12.00 GMT søndag 16 desember 2012
NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Stol) Dr. Paul Lam Marty Kidder Carolyn Hotchkiss Colin McLoughlin John Gough Rani Hughes
I møte: Shelia Rae, TCHI
apologies: Margaret Brade Dr Roy Geib
 
1. VELKOMMEN Alle velkommen og unnskyldte bemerket.
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Foreslått av Marty, utstilt av Carolyn og alle enige om at protokollen fra møtet i 18th November 2012 blir akseptert. Det ble notert at protokollen til Instituttet er i et godt format og er lagt ut i sin helhet på nettstedet en gang godkjent, og det var godt å merke seg at det ble sett på
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) Ingen
4. STYRELSES VALG Styret behandlet tidslinjen for valg og noterte følgende:
 • Konto og Paypal etablert og invitasjonsbrev sendt til MTs, STs, instruktører for å bli med i medlemskapet (November 26, 2012)
 • Ring for nominasjon til de registrerte medlemmene og andre anrop fra Dr Lam (frist forlenget via e-postavtale til desember 19, 2012)
 • For å sirkulere kort biografi av hver nominert kandidat og valgdetaljer (des 12, 2012 til januar 8, 2013)
 • Valgdato januar 12-15, 2013
 • Nytt styre annonserte januar 18th og begynner februar 1, 2013. Antall medlemmer registrert hittil og som nominert til dato for å bli sendt til styret. (Paul) Styret enige om å vurdere regioner og ferdigheter / kompetanser ved å vurdere eventuelle hull.
5. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 5.1 Gjennomgang av grunnlov og operasjonelle prosesser Oppdater Colin bekreftet tilfredsstillende møte med Skattekontoret re aksept av TCHI som en non-profit så ingen skatt betales på medlemmet produsert inntekt.
5.2 Harmonizing Committee Avtalt dette bør være en stående komité med avtalt medlemskap for å svare ganske raskt på problemer. En lang diskusjon fulgte på utvalgets kompetanse og kompetanse og avtalt ytterligere forslag som skulle bringes til neste møte (Carolyn og Margaret).
6. PUNKTER TIL MERKNAD FOR FREMTIDIG DAG Spørsmål notert for fremtiden å vurdere:
 • Krav til bakgrunnskontroller / Politikk sjekker Tai Chi for barn
 • Utstedelse av ulike praksis er rollebeskrivelse og betaling av MTs av ST
 • Å vurdere Forstå institusjonskostnader og TC Productions støtte / interessekonflikter
 
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 7.1 Tilbakemelding / inngangsmekanismer: Avtalt å støtte og oppmuntre medlemmets engasjement ved å ha enklere tilbakemeldingsmekanismer som kunne bli fremhevet ved slutten av protokollen når de ble lagt ut på linjen. En rekke alternativer notert og enige om å vurdere for videre diskusjon og avtale på neste møte.
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt for 10.am 13th januar 2013 Sydney-tid eller 23.00 GMT.
Eventuelle haster saker som skal behandles via e-post
Møtet stengt ved 13.15 Protokoll Margaret Brade fra innspilling
 
Møte holdt 12.00 GMT Søndag 18 November 2012                       NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Stol) Dr. Paul Lam Marty Kidder Carolyn Hotchkiss Colin McLoughlin Margaret Brade Rani Hughes John Gough Til stede: Shelia Rae, TCHI
apologies: Dr Roy Geib
1. VELKOMMEN Alle velkommen og unnskyldte bemerket.
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Foreslått av Carolyn, utstilt av Colin og alle enige om: - Protokollen om møtet i 14 oktober 2012 - de reformaterte protokollene fra juli og september 2012 Det ble avtalt at nå kunne protokollene nå bli publisert fullt ut på nettsiden en gang godkjent. Margaret ble enige om å sende protokollen til Anna Bennett umiddelbart etter møtet for innlegging.
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 Dave Moores Locator Program: dette var blitt avtalt og støttet av direktøren. 3.2 Avtalt å oppfordre organisasjoner til å være involvert. Paul for å se på alle videreutdanningsorganisasjoner og å vurdere kvalifikasjonskriterier. Styret ville ta den endelige avgjørelsen.

4. STYRELSES VALG Styret behandlet tidslinjen for valg og ble enige om følgende:

Kommunikasjonen var avtalt og klar til å gå

 • Bankkontoen ble satt opp, og den eneste forsinkelsen hadde vært hvor lang tid det var nødvendig å registrere med Pay Pal. Dette var nå forventet i løpet av uken og ville da bli testet (Marty & Rani).
 • Problemene forsinkelsen som ble presentert til den planlagte tidslinjen ble anerkjent, inkludert nå å kjøre inn i ferietider. Mens det lovlige kravet til valg var 15-medlemmer, ble det enstemmig enige om at tidslinjen skulle gjøre det mulig for så mange medlemmer som mulig å delta i valget, slik at styret ville ha reell legitimitet.
 • Da det var riktig var det viktig at det ble avtalt å endre startdato for det nye styret fra 1st januar til 1st februar. Det første året vil da løpe for 11months. Også nevnt i fremtiden kan det være riktig planlegging for valg for å unngå disse vanskelighetene.
 • Det kalles for nominasjoner vil kreve en kort bio samtidig (prøve som skal sendes) og så vil disse bli sendt med valgblader på 4th januar 2013.
 • Valg ville finne sted over 4-dager (for å inkludere helg og ukedager) på 12th til 15th januar 2013. At det ville være disse datoene i alle tidssoner, slik at selve prosessen ville ta hensyn til dette. - To uavhengige frivillige som allerede er opprettet for å motta og avtale med stemmer. - At det skal være god og åpen kommunikasjon med MT og ST, slik at alle vil være oppmerksomme på tidslinjen og prosessene. Også så alle spørsmålene kunne behandles.
 
5. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 5.1 gjennomgang av konstitusjon og operasjonelle prosessoppdatering - for å diskutere og fullføre 5.2 Institute Membership & Funding - Ytterligere problemer fra avtale 5.3 Eventuelle andre utestående problemer for instituttets oppsett - Skatteproblem 5.4 Harmonizing Committee En klage var blitt behandlet av komiteen over en tidsperiode som hadde ført til at komiteen anbefalte styret å godta oppsigelsen av en MT involvert. Dette ble avtalt, og komiteen ville også kommunisere med klageren. Notert var allerede enige om at Harmoniseringskomiteen skulle bli en stående komité og bli formalisert for å håndtere saker selvstendig og effektivt. Carolyn og Margaret vil fortsatt vurdere og komme med forslag til neste møte.
6. INSTITUS FINANS Utestående - å vurdere forslag fra kasserer om: - Forståelse av instituttkostnader - TC Productions støtte / interessekonflikter som fortsatt skal vurderes, selv om det generelt er avtalt at det må være separasjon.
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET Ingen for dette møtet.
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for neste møte ble avtalt som 12.00 middag GMT på søndag 16th desember 2012 Eventuelle saker som skal behandles via e-post
Møtet ble stengt ved 13.00 minutter Margaret Brade
Protokoll med enstemmighet godkjent som skrevet på 16th December 2012.
 
 
MØTE holdt 11.30 GMT søndag 14th oktober 2012
NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Chair)
Dr Paul Lam Dr Roy Geib
Carolyn Hotchkiss Colin McLoughlin
Margaret Brade
 
I møte: Shelia Rae, TCHI
 
APOLOGIES: John Gough, Rani Hughes, Marty Kidder
 
1. VELKOMMEN
Alle velkommen og unnskyldte bemerket.
 
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Carolyn foreslo, Colin utsendt og alle enige om aksept av protokollen fra møtet i 2 September 2012.
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 bankkonto opprettet: Colin bekreftet at den australske TCHI bankkontoen nå ble etablert og Pay Pal ble satt opp neste uke og ble testet (Rhayun & Marty). Takk til Colin registrert.
 
4. STYRELSES VALG Invitasjonsbrevet til MT og ST er formann og direktør til medlemskap i TCHI kan sendes så snart bankdetaljer og betalingsperspektiv er tilgjengelig, og nettsiden hadde blitt satt til ny medlemskapskategorier og betaling.
Så snart datoen for å sende brev var kjent, ble tidslinjen ferdiggjort og sirkulert til styret for å bekrefte ved neste møte. (Rhayun).
 
5. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 5.1 Review of Constitution & Operational Processes Update (Paul) Dette fortsatte, men følgende ble avtalt:
 
 • At møteplanen skulle være slik at den ikke ville forårsake press for styret - å bli kontrollert
 • Harmoniseringsutvalget bør bli en stående komité og formaliseres for å håndtere saker selvstendig og effektivt. Carolyn og Margaret å vurdere og bringe forslag til neste møte.
5.2 Institute Membership Kategori og gebyr forslag Etter diskusjon ble det enstemmig vedtatt av styret og godkjent av direktøren at nivåene av medlemskap og avgifter ville være som følger: GRATIS: Instruktører vil automatisk motta 2 års gratis medlemskap på sertifisering. FEES: De betalt kategoriene av medlemskap var:
1. Sertifisert instruktør Premium Medlemskap A. Årlig avgift: AU $ 30.00 B. Fordeler: Jeg. Bruk av TCHI-logo under politikk ii. Prime instruktør notering stilling iii. Tilgang til medlemmer kun økt av nettsiden inkludert gratis nettsted for utdanning og vitenskapelige artikler gratis nedlasting iv. Advarsel til de kommende verkstedene v. Gratis abonnement på månedlig nyhetsbrev vi. Instruktørrabatt for kjøp hos Tai Chi Productions
2. Senior trener A. Årlig avgift: AU $ 80.00 B. Fordeler: Jeg. Instruktørens fordeler ii. Senior treneroppføring stilling iii. Senior trener rabatt for kjøp ved tai chi produksjoner iv. Personlige opplæringsmuligheter med Dr Lam på opplæringsvirksomhet v. Opplæringsmuligheter på ST trening workshop vi. Stemmegivning og deltakelse i valg til TCHI styremedlemmer
3. Master Trainer A. Årlig avgift: AU $ 160.00 B. Fordeler: Jeg. Instruktørens fordeler ii. Master trainer notering stilling iii. Master trener rabatt for kjøp ved tai chi produksjoner iv. Personlige opplæringsmuligheter med Dr Lam på treningsvirksomhet v. Stemme og delta valgrett til TCHI styremedlemmer
Denne gebyrstrukturen vil bli overvåket i løpet av det første året.
Medlemskapsår: Det ble videre enige om at medlemskap for alle ville løpe fra 1st januar til 31December hvert år.
For folk som ble med i løpet av året, ville de betale et helt år opp til og med 30thJune og en prorat halvårsavgift hvis 1st juli eller senere. 5.3 Utestående saker for diskusjon: Skatt: Utstedelse av innlevering av selvangivelser for den nye organisasjonen som diskuteres med skattemyndighetene. Å bli fremmet gjennom et møte planlagt til 19th November med advokat og revisor. For å bli drøftet ytterligere etter møtet og før sluttbehandlingen av Grunnloven.
 
6. INSTITUS FINANS Utestående - å vurdere forslag fra kasserer om:
 
 • Forstå institusjonskostnader
 • TC Productions støtte / interessekonflikter som fortsatt skal vurderes, selv om det generelt er avtalt at det måtte være separasjon.
7. INSTITUTKOMITEER 7.1 Harmonizing Committee Utgave notert for tiden av Rhayun, Marty og Rani med direktøren.
 
8. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 8.1 Dave Moores Locator Program: Dette ble støttet generelt og av direktøren som ble enige om å donere en workshop registrering som ønsket.
 
9. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet ble avtalt som 12.00 middag GMT på søndag 18th November 2012 Eventuelle saker som skal behandles via e-post
Møtet ble stengt ved 12.30 minutter Margaret Brade


 
MØTE holdt 12 middag GMT søndag 2nd september 2012
NÅVÆRENDE: Dr Rhayun Song (Chair)
Dr Roy Geib Carolyn Hotchkiss
Marty Kidder Dr Paul Lam, direktør
Colin McLoughlin Rani Hughes
 
I møte: Shelia Rae, TCHI
 
APOLOGIES: Margaret Brade, John Gough
 
1. VELKOMMEN Alle velkommen og unnskyldte bemerket. Hovedfokus og dagsorden for nåværende foreløpige styre ble enige om å være: i. Valgprosessen, ii. Oppstartsprosessen for nonprofitorganisasjonen Det ble videre avtalt at andre saker, herunder underkomiteens rapporter, vil bli avholdt til neste styrets ikrafttredelse, med mindre det er sett eller sendt som haster før møtet.
 
2. MINUTTER AV SENESTE MØTE Carolyn foreslo, Colin utsendt og alle enige om aksept av protokollen fra møtet i 29th July 2012.
 
3. MATTERS ARISING(ikke ellers på dagsordenen) 3.1 styrevalgsoppdatering Den foreslåtte tidslinjen for valg ble vurdert videre, og målet med det nye styret som ble på plass ved 1st januar 2013, ble fremdeles oppnådd. Tidslinjen vil bli avsluttet så snart betalingsinformasjonen var klar og datoen for det første bokstaven ble bekreftet. 3.2 Letter of Appreciation - Utestående fra siste møte (Paul) Et Letter of Appreciation ble avtalt for å tjene den tidligere lederen. Det ble avtalt å forlate dette til det nye styret som den beste timingen for dette.
 
4. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 4.1 gjennomgang av konstitusjon og operasjonelle prosesser Oppdatering Denne anmeldelsen var på vei - kommentarer sendes til Paul for senere diskusjon. 4.2 Institute Membership & Funding Proposals Forslag under pågående diskusjon; men det ble notert at det var behov for å få et konsistent valutaproblem - ble enige om å bruke australske dollar som basislinje. 4.3 Utestående problemer for diskusjon: Medlemskapsdatabase og administrasjon og utvikling av nettsider, inkludert medlemmars eneste seksjon - avtalt å vente til det nye styret er på plass
 
5. INSTITUS FINANS Colin McLoughlin bekreftet at den nye TCHI Australske bankkontoen ville bli satt opp innen de neste to til tre ukene, og andre prosesser for å støtte betalinger ble diskutert, inkludert Pay Pal. Å bli brakt til neste møte. Muligheter som involverte TCP assisterende i mellomtiden ble notert. Men det føltes å være potensial for forvirring, og alle var enige om at dette skulle unngås.
 
6. INSTITUTKOMITEERBekreft og oppdater 6.1 Training & Education: Noted nå jobber med final draft guide re MT utvalg protokoller som Marty vil da sirkulere til direktør og styre som en anbefaling
6.2 Research & Development: Ingen rapport gitt 6.3 Promotion & Resources: Ingen rapport gitt
 
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET 7.1 Harmonizing Committee: Det ble enige om å bruke denne komiteen for aktuelle problemstillinger; ble også enige om å sette utviklingen av denne komiteen på dagsorden for neste møte.
 
8. DATO FOR NESTE MØTE Datoen for det neste møtet 11.30 GMT på søndag 14th oktober 2012 Eventuelle saker som skal behandles via e-post Møtet stengt ved 1.20pm Minutter (via innspilling) Margaret Brade
 
Første ÅRLIG GENERALFORSAMLING Heldt 12 middag GMT Sunday 29th July 2012
NÅVÆRENDE: Margaret Brade
Dr Roy Geib Carolyn Hotchkiss
Marty Kidder Dr Paul Lam, direktør
Colin McLoughlin Dr Rhayun Song
 
APOLOGIES: John Gough, Rani Hughes, Jim Starshak
 
1. VELKOMMEN Alle velkommen til det første møtet i den nye ideell organisasjonen.
 
2. Medlemskap i styret 2.1 Bekreftelse av styret og tjenestemenn Styret ble bekreftet som ovenfor som foreløpig styre inntil valg kunne holdes. Det ble notert at Jim Starshak hadde sendt alle på e-post for å bekrefte at han gikk ned fra august 2012. Rhayun Song som nestleder ble enige om å fortsette å Styre for delårsperioden.
2.2 Invitasjon til spesialeksperter - Dr. Paul Lam introduserte Carolyn Hotchkiss og Colin McLoughlin som villige til å være spesialeksperter til styret i denne delfasen. Medlemskapet til Carolyn og Colin ble formelt støttet og ønsket velkommen av alle. 2.3 valg
En foreslått tidslinje var blitt sirkulert. Følgende ble avtalt:
 
 • Alle nominasjoner vil være for en 4 årsperiode;
 • For det første styret ville bare 50% av styret gå nedover (men kunne stå igjen) om to år for å muliggjøre endringer i styret hvert fjerde år fremover; Det ble bestemt at vi ikke skulle utpeke dette, og det ville bli gjort på tegningstrømpebasis på to år.
 • Målet med tidslinjen var å gjøre det mulig for et nytt styre å være på plass ved 1 januar 2013. Tidslinjen vil fortsatt bli utviklet.
 
3. INSTITUTSSTYRING OG ADMINISTRASJON 3.1 gjennomgang av grunnloven og operasjonelle prosesser Dette vil fortsette å bli gjennomgått med foreslåtte endringer som skal sendes til Paul i forkant av neste møte - bemerket at et 2 / 3rds flertall for endring
 
4. INSTITUTSLEDNING Medlemskaps- og finansieringsforslag hadde blitt sirkulert før møtet. Etter videre behandling ble det avtalt å fortsette å utvikle forslagene til MT / ST / Instruktører gjennom e-postdiskusjon, inkludert avgifter og fordeler med medlemskap, med sikte på 1st januar 2013 som starttid.
 
5. INSTITUS FINANS 5.1 Utnevnelse av kasserer: Colin McLoughlin ble bekreftet som kasserer for delårsperioden. 5.2 Finance Administration: Colin McLoughlin vil komme med forslag til bankkontoer og økonomiske prosesser for neste møte: 5.3 Understanding Institute Costs: Colin McLoughlin for å jobbe med direktøren Dr Lam, og forslagene vil bli utviklet og sendt til styremedlemmer for vurdering i med tiden.
 
6. INSTITUTKOMITEER 6.1 Training & Education 6.2 Forskning og utvikling 6.3 Promotion & Resources Det ble avtalt å utsette disse til neste møte
 
7. ENHVER ANNEN VIRKSOMHET none
8. DATO FOR NESTE MØTE Avtalt som 2nd september TBC
Eventuelle problemer med datoen som skal sendes via e-post.
Møtet ble stengt ved 1.00p.m. GMT
Notater: Margaret Brade

Hold deg oppdatert med nyheter, arrangementer og mer.

Registrer deg gratis Tai Chi for helse nyhetsbrev