Tai Chi for Fall Prevention studie


Dr. Paul Lam
Denne studien viser at Tai Chi for Arthritis-programmet har stort potensial for helsearbeid, da det kan hjelpe eldre mennesker til å unngå faller ved å utvikle balanse, muskelstyrke og selvtillit.
Sammendrag av en publisert artikkel:

"Effektene av Sun-Style Tai Chi-øvelsen på fysisk trening og fallforebygging i fall-utsatt voksne"
Publisert i journalen for Advanced Nursing 51 (2), 150-157
av Dr Choi JH, Moon JS og Song R. (2005)

"Når folk blir eldre, er de mer sannsynlig å oppleve fall, og dette kan føre til noen svært alvorlige helseproblemer