Tai Chi for Arthritis-faktaark for helsevesenet


Dr. Paul Lam
Din pasient ønsker å melde deg på Tai Chi for arthritis-klassen. Dette er litt informasjon om tai chi generelt, hva er spesielt med denne typen tai chi og hvordan pasienten vil ha nytte av å delta i klassen.
TAI CHI FOR ARTHRITIS
FAKTABLAD FOR HELSEPROFESSIONALER