Forholdsregler når du lærer Tai Chi


Dr. Paul Lam
Det er nyttig å tenke på dette emnet i tre retninger. 1. Intentjon 2. Det store bildet 3. De spesifikke tekniske detaljer