Musikk-CD-spillerettigheter

Tai Chi Productions gir kjøpere av våre tai chi musikk-CDer rett til å spille dem i sine klasser og under offentlige eller private forestillinger for ikke-kommersielle kampanjer. Innenfor rammerne av ditt lands juridiske system, gir vi deg rett til å bruke musikkdisplayet for ovennevnte formål uten å måtte betale oss eller noen av våre agenter ekstra avgifter. Vi gir deg dette riktig fordi hensikten med å produsere musikk-CDen er å gjøre tai chi tilgjengelig for så mange som mulig.

Dr. Paul Lam