Liste over referanser for Ted Nominasjon

USA:

Richard H. CarmonaMD, MPH, FACS
17th Surgeon General of the United States
President, Canyon Range Institute
Distinguished Professor Mel og Enid Zuckerman College of Public Health

Peter M. Wayne, Ph.D.
Lektor i medisin
Harvard Medical School
Forskningsdirektør, Osher Center for Integrativ Medisin
Avdeling for forebyggende medisin
Brigham og Women's Hospital og Harvard Medical School

Kathleen A. Cameron, MPH
Senior Director
Senter for sunn aldring
Nasjonalt råd om aldring

Leigh F. Callahan, PhD
Mary Link Briggs Distinguished Professor of Medicine
Professor i sosialmedisin og ortopedikk
Adjunkt Professor, Epidemiologi
Direktør, Fellesskap og utfallsforskning
Direktør, Osteoarthritis Action Alliance Professor Leigh F. Callahan, PhD
Direktør, Fellesskap og resultatforskning, University of North Carolina, USA

Nick Turkas MS
Direktør, Forbrukerstøtte, Arthritis Foundation, USA

Jerry Pearson
Professor emeritus
University of California, Santa Barbara

Ernestine Hall, president
Styret
Tai Chi for helsefag USA

Australia

Niccola Follett
Falls Prevention Coordinator
Southern NSW Local Health District

Dr Caroline West
Administrerende direktør
East Sydney Leger
Tidligere president Australasian Society of Lifestyle Medicine

Professor Stephen Lord
Senior forskningsleder
Falls, Balance and Injury Research Center
University of NSW

Barry Jordan
Den første i Australia, Taekwondo Poomsae World Champion i Master 4 divisjonen (65 år og over)
NSW Australia

Sveits

Ellen Reitsma
PT, Master Trainer, Tai Chi for Health Institute, Sveits

Sør-Korea

Professor Rhayun Song, RN, PhD
Nursing College, Chungnam National University
Direktør, Tai Chi for helseutdanning og forskningsenter

UK

Margaret Brade LlB, BSc, MBA
Konsernsjef, Alder UK Stockport, Storbritannia

Professor Colin Hughes,
Direktør for samfunnsansvar, Jord- og miljøvitenskap,
Tidligere Associate Vice President og Associate Dean
University of Manchester, Storbritannia

Linda Arksey - FMSM, Dip ITEC, Cert Ed, MBRCP, BDNA, Master Trainer - Tai Chi for Health Institute
BSA - Tidligere olympisk isdanser

Veronica Ashcroft
Master Trainer, Tai Chi for Health Institute
Seniorinstruktør, Tai Chi Union for Storbritannia
Instruktør, Longfei Taijiquan Association og British Council for Chinese Martial Arts

Sri Lanka

Prof. Kirthi S. Walgama
Institutt for ingeniørfagematikk, Universitetet i Peradeniya, Sri Lanka

Saudi-Arabia

Dr Sahar Alsebaie, MD
Kjernefysisk konsulent, Kong Abdulaziz Medical City, Saudi Arabia

Sverige

Amanda Lundvik Gyllensten
A / Professor, Institutt for helsefag
Lunds Universitet, Sverige

Norge

Til Uhlig MD / Professor
Nasjonal rådgivende enhet for rehabilitering i reumatologi
Institutt for revmatologi, Diakonhjemmet sykehus
Boks 23 Vinderen, N-0319 Oslo, Norge
E-post: tilmann.uhlig@medisin.uio.no