Ansvarsfraskrivelse

 

Tai Chi for Health Institute forsøker å holde all informasjon på dette nettstedet oppdatert, men kan ikke garantere at informasjonen som er oppgitt, er korrekt. Denne informasjonen er gitt "som det er" uten uttrykkelig eller underforstått garanti. Eventuelle feil i denne informasjonen som blir gjort oppmerksom på, blir korrigert så snart som mulig. Tai Chi for Health Insitute forbeholder seg retten til å endre informasjonen på dette nettstedet når som helst. Tai Chi for helseinstitutt påtar seg intet ansvar for tap eller skade som en person lider fordi den personen har direkte eller indirekte avhengig av informasjon på denne nettsiden.
opphavsrett Tai Chi for helseinstitutt krever copyright-eierskap av all informasjon på denne nettsiden, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Erklæring om akseptabel bruk Ingen informasjon kan brukes til kommersielt formål, med mindre og til Tai Chi for helseinnsats gir skriftlig tillatelse.