Godkjennelse gjennom vitenskap


Dr Paul Lam og Nancy Kieffer
Vi vet alle at Tai Chi fordeler vår fysiske og mentale helse. Vi vet det fordi vi har hørt det fra andre. Vi har sikkert opplevd det selv. Det er ikke nok. Veien for Tai Chi å bli forplantet av offisielle organer er gjennom vitenskapelige studier.
Godkjennelse gjennom vitenskap